Тема 3. Гідросфера. Розділ 3. Сторінка 171-172


1. Що називають біологічними ресурсами океану?

Всі морські живі організми, що людина використовує для власних потреб.

2. Що є мінеральними ресурсами океану?

Корисні копалини.

3. Що називають багатствами Світового океану?

Всі ресурси Світового океану.

4. У чому значення енергетичних ресурсів Світового океану?

Припливи та відпливи використовуються людиною для отримання електроенергії.

5. Чому життя в океані таке різноманітне?

Завдяки кліматичним та природним умовам

6. Де і чому в океані живих організмів найбільше?

Прибережних та поверхневих водах, які отримують більше тепла та кисню.

7. Доведіть, що проблеми Світового океану зумовлені діяльністю людини.

Це проблеми забруднення, унаслідок використання вод морів та океанів.

8. За малюнком визначте джерела забруднення вод Світового океану

  • Забруднення нафтою, внаслідок аварії нафто танкера
  • Забруднення ріки внаслідок господарської діяльності людини.