Тема 3. Гідросфера. Розділ 3. Сторінка 158


1. Які є основні складові гідросфери?

Світовий океан, води суходолу, вода атмосфери.

2. Яка загальна кількість води на Землі?

1390 млн км³

3. Завдяки яким властивостям води виникає її колообіг?

Завдяки випаровуванню та конденсації.

4. Де містяться найбільші запаси води?

Морях, океанах.

5. Як розподіляється вода в природі?

Світовий океан-96,5%, льоди й сніги полярних областей -2%, підземні води 2%, річки, озера, болота - 0,02%.

6. Якою є роль великого колообігу води в природі?

Вода під час колообігу переносить велику кількість речовин необхідних для життя на Землі.

7. Визначте за діаграмою особливості розподілу води в гідросфері.

  • Основна частина вод зосереджена у Світовому океані (96,5%).
  • Менша кількість вод зосереджена в річках, болотах, озерах (0,02).
  • Запаси солоної води (97%) переважають запаси прісної води (3%).
  • Більшість запасів вод зосереджена у Тихому океані - 63%, Північному Льодовитому океані менш всіх-1%.