Тема 2. Атмосфера. Розділ 3. Сторінка 154


1. Оберіть шар атмосфери, в якому зосереджена майже уся водяна пара: А - тропосфера, В - мезосфера, Б - стратосфера, Г -термосфера

А

2. Зазначте широти, на яких упродовж року переважає низький атмосферний тиск: А - екваторіальні й тропічні, В - екваторіальні і помірні, Б помірні і полярні, Г - тропічні і полярні

В

3. Установіть відповідність між кліматичним поясом і його особливостями: 1 - екваторіальний, 2 - тропічний, 3 - помірний, 4 - полярний;

1-Г, 4-В, 3-А, 2-Д

А - Середня січнева температура від’ємна; середня липнева додатна; річна амплітуда коливання температури і річна кількість опадів коливається за сезонами року.
Б - Переважають додатні температури повітря упродовж року, опадів багато, проте випадають вони переважно взимку.
В - Переважання від'ємних температур упродовж року, незначна кількість опадів.
Г - Висока додатна температура і значна кількість опадів упродовж року.
Д - Додатна температура упродовж року з невеликою річною амплітудою коливання температури, незначна кількість опадів (менш як 250 мм на рік).

4. Зазначте умови, за яких утворюються атмосферні опади: 1 - Зміна пір року, 2 - Низхідний рух повітря, 3 - Висхідний рух повітря, 4 - Наявність міжгірної улоговини, 5 - Низька температура повітря і високий тиск, 6 - Зіткнення повітряних мас з різними властивостями, 7 - Достатній вміст водяної пари у повітрі за даної температури

7, 6.

6. Обчисліть температуру повітря біля поверхні Землі, якщо на висоті 3000 м вона становить -22°С.

(-22°C)/3000 м = -7°C. (якщо округлити)