Тема 2. Атмосфера. Розділ 3. Сторінка 131


1. Що таке вологість повітря?

У повітрі завжди міститься певна кількість водяної пари, тобто повітря має вологу.

2. У чому вимірюють абсолютну і відносну вологість повітря?

г/м³

3. Від чого насамперед залежить вологість повітря?

Від температури повітря.

4. Чим відрізняється абсолютна вологість повітря від вологості відносної?

Абсолютна вологість - це кількість водяної пари у грамах, яка реально міститься в 1 м³ повітря при даній температурі.
Відносна вологість - відношення фактичного вмісту водяної пари в повітрі до можливого при даній температурі, виражене у %,

5. Що означають повідомлення: «Відносна вологість повітря в місті Київ становить 60 %, або 35 %, або 90 %»?

Повідомлення про фактичний вміст водяної пари до можливого.

6. Яке значення відносної вологості повітря для життєдіяльності людини?

Відносна вологість враховується при керуванні транспортом на дорозі, в сільському господарстві під час вирощування культур.

7. Поміркуйте, як зміниться відносна вологість повітря у вашій кімнаті під час провітрювання, якщо температура за вікном становить -20 °C, а у вашій кімнаті +20 °C. Відносна вологість вдома 50 %, а на вулиці 90 %. Скористайтесь даними діаграми на малюнку.

Збільшується.

8. Обчисліть значення відносної вологості повітря за умови, що абсолютна вологість при температурі +10 °C становить 9 г /м³.

1. Відносна вологість Х
2. X= 9 г/м³ / 9г/м³*100%=100%

Відносна вологість: 100%.