Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементівДоти, доки не було науково обґрунтованих уявлень про модель (або моделі) атома не можна було пояснити фізичну сутність явища періодичності; тобто закон періодичності й система елементів, які давали змогу пояснити й передбачити багато того, що належить до сфери вивчення матерії, самі не були пояснені - у цьому й полягав їхній певний емпіризм. Ю. Соловйов

У період становлення науки хімії вчені намагалися привести в систему відомості про відомі на той час кілька десятків хімічних елементів. Ця проблема захопила й Менделєєва. Він шукав закономірності та взаємозв'язок, які б охоплювали всі елементи, а не тільки частину з них. Менделєєв вважав найважливішою характеристикою елемента є маса його атома. Проаналізувавши всі відомі на той час відомості про хімічні елементи і розташувавши їх в порядку зростання їх атомних мас, в 1869 році він сформулював періодичний закон.

Формулювання закону: властивості хімічних елементів, простих речовин, а також склад і властивості сполук перебувають у періодичній залежності від значення атомних мас.

До моменту формулювання періодичного закону ще не було відомо будова атома та існування елементарних частинок. Також згодом було встановлено, що від атомних мас властивості речовини не залежать, як це передбачав Менделєєв. Хоча, не володіючи цими відомостями, Д. І. Менделєєв не зробив у своїй таблиці жодної помилки.

Після відкриття Мозлі, який встановив експериментально, що заряд ядра атома збігається з порядковим номером хімічного елемента, зазначеним Менделєєвим в його таблиці, в формулювання його закону внесли зміни.