Тема 1. Літосфера. Розділ 3. Оболонки землі. Стр. 89


1. Що називають зовнішніми процесами Землі?

Це зовнішні сили Землі, які діють на її поверхні та у верхніх частинах земної кори, виконуючи руйнівну, транспортну та акумулятивну геологічну роботу:вивітрювання, робота текучих вод, вітру та інше.

2. Що називають вивітрюванням?

Вивітрювання - це руйнування та зміна гірських порід під дією коливань температури повітря, вологи, живих організмів. Розрізняють фізичне, органічне, хімічне вивітрювання.

3. Яким чином Сонце змінює земну поверхню?

Вдень гірські породи нагріваються на сонці та розширюються. Вночі охолоджуються і стискаються.
Врешті-решт тверді породи розтріскуються, які з подальшим фізичним вивітрюванням розпадаються на дрібні уламки.

4. Якими є наслідки для земної поверхні діяльності вітру?

Вітер потужна зовнішня сила. Він виконує руйнівну, транспортну, акумулятивну роботу. Внаслідок цього утворюються еолові форми рельєфу. Часто робота вітру шкодить господарській діяльності людини.

5. У чому проявляється руйнівна і творча діяльність води?

Робота текучих вод призводить до порушення господарської діяльності людини: необхідно вести боротьбу з ярами зсувами та іншими негативними явищами.
Позитивне: вода як джерело енергії та життя використовується в енергетиці, промисловості, сільському господарстві.

6. Чим хімічне вивітрювання відрізняється від фізичного вивітрювання?

Фізичне вивітрювання відбувається в основному під впливом зміни температури повітря протягом доби.
При хімічному вивітрюванні приступають до роботи повітря і вода з розчиненими в ній речовинами. При цьому первинна порода перетворюється в іншу породу.