Тема 1. Літосфера. Розділ 3. Оболонки землі. Стр. 81


1. Які є види рухів земної кори?

Вікові, вертикальні, горизонтальні, розривні.

2. Які наслідки рухів земної кори?

Усі види руху літосфери викликають зміни рельєфу територій, на яких вони відбуваються.

3. Яке значення мають рухи земної кори в утворенні рельєфу?

Виникає сукупність нерівностей суходолу, дна океанів і морів, різноманітними за контурами, розмірами, походженням, віком.

4. Якою є роль рухів земної кори в утворенні водойм?

В наслідок рухів земної кори, виникли заглибини заповнені водою.

5. Якими є причини зникнення давніх морів з території сучасної Європи?

Внаслідок тектонічних процесів.

6. Якими є причини порушення горизонтального залягання шарів гірських порід?

Внаслідок ендогенних та екзогенних процесів.

7. Користуючись картами атласу (фізичною і картою літосферних плит), доведіть існування горизонтальних і вертикальних рухів земної кори.

Вивчаючи карти розташування літосферних плит, ми можемо замітити на краях літосферних плит пояси складчастості - відносно рухомі ділянки літосфери.