Тема 1. Літосфера. Розділ 3. Оболонки землі. Стр. 76


1. Якими шарами утворена Земля?

Земля складається з трьох головних шарів:

  • ядро,
  • мантія,
  • земна кора.

2. Як називаються основні типи земної кори?

Материкова та океанічна.

3. Чим мінерали відрізняються від гірських порід?

Мінерали - це однорідні тіла, які складаються з однієї речовини.
Гірські породи - це сполучення кількох мінералів або скупчення одного у великій кількості в земній корі.

4. Чим материкова кора відрізняється від океанічної?

В материковій корі присутній гранітний шар, в океанічній він відсутній.

5. За яких умов утворюються гірські породи різного походження?

Під дією процесів магматизму, зовнішніх сил природи, метаморфізму.

6. Яку користь приносять гірські породи й мінерали?

Усі мінерали та гірські породи, які використовує людина, називаються корисними копалинами. Вони широко застосовуються в народному господарстві.

7. Складіть порівняльну характеристику будови земної кори під суходолом та океаном.

За складом і будовою розрізняють материкову та океанічну земну кору.
На материках земна кора складається з трьох шарів гірських порід. Верхній утворений із пухких осадових порід. Під ним розташований гранітний шар, глибше базальтовий, який залягає на мантії.
Потужність материкової земної кори на рівнинах досягає 30-35 км, в горах - до 80 км.
Під океанами земна кора складена з двох шарів: осадовий та базальтовий (гранітний відсутній).
Потужність незначна - усього 5-15 км.
На шельфі Світового океану земна кора має перехідний характер. Вона тонша, ніж під материками (20-25 км), має тонкий гранітний шар.

8. Визначте ті мінерали чи гірські породи, які траплялися вам у повсякденному житті.

Приклад: вода, пісок, глина, вугілля...