Тема 1. Літосфера. Розділ 3. Оболонки землі. Рівнини. Стр. 98


1. Що називають рівнинами?

Рівнини - це рівні або горбисті великі простори суходолу і дна океану, на яких висоти сусідніх точок мало відрізняються одна від одної.

2. Як рівнини поділяються за висотою?

На низовини (до 200 м над рівнем Світового океану), височини від 200 м до 500 м), плоскогір’я (понад 500 м).

3. Яким чином утворюються рівнини?

Внаслідок вікових вертикальних рухів літосфери.
Такі рівнини називають первинними. Інші утворились на місці колишніх гір, які зруйнувались за сотні мільйонів років. Окремі рівнини були утворені річковими наносами - вторинні рівнини.

4. Чому рівнини є різними за висотою?

Наслідки тектонічних процесів.

5. Яка роль відносно стійких і рівних ділянок земної кори утворенні рівнин?

6. Яким є зв’язок між поширенням магматичних та осадових порід і рівнинами різної висоти?

Колись в давні часи були морським дном, потім заповнились осадовими породами. Внаслідок геофізичних процесів відбулось підняття деяких рівнин, це можна простежити за заляганням магматичних порід.

8. Визначте на географічній карті України рівнини висоти.

Поліська, Придніпровська, Причорноморська, Приазовська (до 200 м низовини).