§9. Інформація, її властивості і форми. Текст і медіатекстЩо означає для людини інформація?
Для людини інформація означає нові відомості про світ. Людина настільки залежить від інформації, що сучасне суспільство називається інформаційним.

Які властивості має інформація?
До властивостей інформації належить повнота, достовірність, своєчасність, корисність, зрозумілість.

У яких формах існує інформація?
Інформація існує у вигляді повідомлень.

Чи є зображене оголошення інформацією?
Так.

Що можна вважати поширенням інформації?
Поширенням інформації називають доведення її до споживача в будь-який спосіб.

Розгляньте схеми. Які проблеми можуть виникнути під час передачі інформації так, як позначено на схемах?
В схемі 1 інформація буде передана найбільш точно.
В схемі 2 інформація стане викривленою.
В схемі 3 інформація стане публічною.

Якою є різниця між текстом і медіатекстом?
Текст (група речень, які пов’язані за змістом, об’єднані між собою темою, головною думкою та граматично) є певною інформацією.
Медіатекстом називають певну інформацію у вигляді тексту, зображення, звуків, прийнятних та зрозумілих його споживачеві.

Чи можна зображений малюнок вважати медіатекстом?
Так, можна.

Використовуючи схему, поясніть властивості інформації. Доберіть відповідні приклади.

 • Повнота - достатньо для розуміння ситуації та прийняття відповідного рішення.
 • Корисність - інформація є важливою для розв'язання поставленого завдання.
 • Своєчасність - інформація є саме тією, яка потрібна на даний момент, суттєвою, важливою на цей час.
 • Актуальність - теж, що і своєчасність.
 • Об’єктивність - інформація неупереджена, незалежна від волі та бажань людини
 • Достовірність - властивість інформації бути правильно сприйнятою, імовірність відсутності помилок,
 • Зрозумілість - споживач, який сприйняв повідомлення, здатний відновити той смисл, який вкладався в це повідомлення передавачем інформації.

Запитання і завдання
1. Що таке інформація? У яких значеннях використовується це поняття?

 • Інформація - нові відомості. Слово означає відомості», «роз’яснення», «виклад».
 • Ми отримуємо інформацію з різних джерел - з телебачення, інтернету, радіо, книг.
 • Інформація — це новини, факти, знання, отримані в результаті пошуку, вивчення, спілкування.
 • Інформація - це відомості про об’єкти та явища навколишнього світу, їхні властивості, які підвищують рівень обізнаності людини.
 • Інформація - це загальнонаукове поняття, яке включає обмін відомостями між людьми, між людиною та автоматичним пристроєм, між автоматичними пристроями, обмін сигналами
 • у тваринному і рослинному світі.

2. За допомогою яких органів чуття людина отримує інформацію з навколишнього світу?
Людина отримує інформацію з навколишнього світу за допомогою зору, слуху, смаку, дотику, нюху.

3. Колективне обговорення. Існує вислів: «Хто володіє інформацією — володіє світом». Які властивості інформації відображають ці слова?
Своєчасність, корисність, достовірність.

6. Робота в групах. Існує думка, що сучасна людина перевантажена інформацією. Обговоріть і покажіть це на своєму прикладі. Зробіть узагальнюючий висновок.
Так, в інформаційному суспільстві людину можна перевантажити інформацією. Великий обсяг шкільної домашньої роботи учня також може бути інформаційним перевантаженням.

7. Яка інформація є цінною? Від чого залежить цінність інформації?
Цінна інформація - це інформація, яка потрібна і важлива для людини. Цінність інформації залежить від рівня, на якому з її допомогою вирішуються завдання (досягаються цілі).

8. Якою є роль медіа в сучасному світі? Чим відрізняються медіа і масмедіа?
Усі засоби масової інформації називають ЗМІ. Вони поширюють інформацію серед населення. ЗМІ – це різновид медіа. Медіа - це канали та інструменти, які використовуються для зберігання, передачі та представлення інформації або даних.

9. Яким чином масмедіа впливають на соціалізацію особистості?
ЗМІ не тільки доносять інформацію до аудиторії, а й часто висловлюють її оціночні судження щодо змісту інформації. Таким чином ЗМІ беруть участь у формуванні громадської думки та суттєво впливають на соціалізацію особистості.

10. Наведіть декілька прикладів фактів і зроблених на їхній підставі суджень.

1) Вулицею рухається автомобіль.
Автомобіль рухався занадто швидко.

2) З відкритого вікна чути звуки музики.
Музика грає дуже голосно.

3) Хлопчик вголос читає книгу.
Хлопчик читає нецікаву книгу.

11. Мабуть, вам відома гра «Зіпсований телефон». Поясніть, у чому вона полягає та про що свідчить. Яку властивість інформації відображає ця гра?

 • Гра певною мірою відтворює роботу медіа – передачу інформації, а також вказує на дефекти передачі інформації, тобто спотворення інформації.
 • Ігри відображають такий атрибут інформації, як правдивість.