§8. Соціалізація. Людські спільноти в минулому та сучасностіЩо найбільше впливає на соціалізацію людини?
На соціалізацію людини найбільше впливає суспільство (люди, які її оточують).

Поміркуйте, якими є відмінності кожного етапу соціалізації.

 • Дитинство – на соціалізацію впливають батьки, навчальні заклади.
 • Підлітковий вік - на соціалізацію впливають друзі та навчальні заклади.
 • Молодість - на соціалізацію впливають друзі, навчальні заклади та професійна діяльність.
 • Зрілість - На соціалізацію впливає особиста сім'я, професійна діяльність.
 • Старість - на соціалізацію впливає сім'я, ЗМІ.

Якою є роль етнічної ідентичності в житті людини?
В основі національної ідентичності найважливіше місце займають ті цінності, які належать до світогляду спільноти. Вони дуже важливі та рідні для людини.

Обговоріть і вкажіть характеристики кожного компонентного сценарію. Які з цих ідентичностей можна, а які не можна змінити? Поміркуйте, чи всі типи тотожностей представлені на графіку. Додайте ті, яких, на вашу думку, бракує.

 • Незмінними ідентичностями є стать (чоловіча чи жіноча), етнічна приналежність (належність до певної нації), регіон (характеристика умов життя населення на певній території), культура (належність до певної культури).
 • Змінні ідентичності - громадянство (зв'язок особи з державою), політика (підтримка певної суспільної ідеології), релігія (приналежність до певної релігії), професіоналізм (наявність певної професійної майстерності).

Можна додати соціальну ідентичність (приналежність до певного соціального класу), групову ідентичність (приналежність до соціальної групи).

У чому полягає головна відмінність між людськими спільнотами в минулому й сучасності?
Раніше спільноти були дуже закритими і вийти з групи було важко або неможливо. Права і привілеї кожної групи є спадковими. Сучасні люди можуть змінювати групи й вибирати групу, яка найбільше відповідає їхнім потребам.

Розгляньте фотографії. На якій із них люди підкреслюють свою етнічну ідентичність?
Фотографія людей в національних костюмах.

Для чого існують соціальні норми? Чи можна прожити без них?
Соціальні норми — це правила поведінки людей у ​​суспільстві. Ні, без них неможливо жити, тому що норми регулюють суспільство і є соціальним захистом особистості.

Поміркуйте та запитайте, чи досяг цар Хаммурапі своїх цілей завдяки цим законам.
Жорстокість викликає страх і опір, але не справедливість

Запитання і завдання

1. Що таке соціалізація особистості? Чому цей процес триває все життя людини?
Соціалізація є важливим процесом для участі індивідів у житті суспільства. Це триває все життя, тому що люди та суспільства постійно змінюються.

2. Як стосунки в сім’ї між батьками й дитиною впливають на соціалізацію індивіда?
Найбільший вплив на соціалізацію особистості мають сім'я та батьки.

3. Чому ідентичність є важливою для людини?
Ідентичність важлива для людини, оскільки вона знає свою особистість, своє власне «я», відмінне від інших. Найкраще це сказав український поет Василь Симоненко:

На світі безліч таких, як я,
Та я, їй-Богу, один.

У кожного "Я" є своє ім'я,
На всіх не нагримаєш грізно,
Ми — не безліч стандартних "я",
А безліч всесвітів різних.

Ми — це народу одвічне лоно,
Ми — океанна вселюдська сім'я.
І тільки тих поважають мільйони,
Хто поважає мільйони "я".

4. Робота в групах. Спільно виконайте вправу «Хмара тегів». Розгляньте малюнки зі словами, із яких можна скласти визначення слова «спільнота». Обговоріть значення наведених слів і поміркуйте, чому вони об’єднані саме у формі земної кулі або дерева. Змоделюйте ще один варіант форми, у якій можна було б об’єднати ці слова.
Спільнота – це група людей, об’єднаних спільними умовами життя, об’єднаних спільними цілями та інтересами.

5. Колективне обговорення. Чи можна назвати спільнотою шкільний клас? Що можна зробити, щоб змінити класну спільноту на краще?
Так, можна. Класні спільноти можуть бути кращими, якщо їх учасники дотримуються загальноприйнятих правил поведінки та взаємоповаги між собою.

6. Чи може існувати спільнота без правил і законів?
Ні, не може.

7. Поміркуйте й поясніть, чому за допомогою законів розв’язати конфлікт простіше, ніж за допомогою звичаїв.
Закон має чітке формулювання. Невиконання закону тягне за собою відповідальність.

8. Робота в парах. Обговоріть і сформулюйте правила однієї зі своїх сторінок у соціальних мережах.

 • Не публікуйте фотографії інших без їх дозволу.
 • Не надсилайте повідомлення.
 • Віддавайте перевагу спілкуванню над телефонними дзвінками.
 • Не надсилайте повідомлення в незручний час.
 • Не надсилайте святкові листівки всім.
 • Не зловживайте «селфі».

9. Установіть відповідність між соціальними нормами та їхніми визначеннями.

1 Правові норми Є Обов'язкові для всіх правила поведінки, що закріплені в законах та охороняються державою
2 Звичаї В Зовнішні форми поведінки людини
3 Релігійні норми Е Встановлені церквою норми, що регулюють поведінку віруючих людей
4 Обряди А Традиційно усталений порядок поведінки людей
5 Моральні норми Г Норми, що ґрунтуються на уявленнях суспільства про добро і зло
6 Етикет Д Заведена в певних соціальних групах система правил поведінки
7 Манери Б Правила поведінки, що полягають у символічних діях, установлених звичаєм