§6. Людина як особистість і особаЩо є головною рушійною силою розвитку особистості?
Людина стає особистістю завдяки соціальному середовищу, вихованню та навчанню. Основним рушієм є вплив суспільства: друзів, родини, соціальних мереж, школи.

Якими є основні структурні елементи особистості?
Особистість включає фізичну, соціальну та духовну складові.

Які якості особистості ви хотіли б сформувати в собі?
Якості характеру: добрий; чуйний, старанний, терплячий, відповідальний, миролюбний, доброзичливий, лояльний, безкорисливий, чесний, впевнений, мудрий, емоційний, охочий, рішучість, майстерність, здатність, віра, інтуїція, самонавчання, самооцінка, наслідування , Пригоди, Любов, Ненависть, Пристрасть, Милосердя, Совість, Патріотизм, Справедливість, Гуманізм.

Розгляньте схему. Поміркуйте:
1) якими є етапи розвитку особистості;
становлення і зрілість.

2) як відбувається її розвиток і яким є результат?
Розвиток особистості відбувається під впливом суспільства, навчання і виховання.

У чому самореалізуються зображені на фотографіях діти?
Діти реалізовують себе у спілкуванні з друзями, зовнішньому вигляді, родині, спорті.

За допомогою додаткових джерел дізнайтеся, у яких сферах життя проявила себе зображена на фотографії особистість?
Тарас Шевченко проявив себе як яскравий художник, поет, філософ, громадсько-політичний діяч. Він розкрився в літературі, живописі, громадсько-політичному житті, освіті.

Запитання і завдання

1. Що таке унікальність людини, індивідуальність та особистість?
Унікальність людини — це неповторність її особистості (характеру, звичок, здібностей) і сприйняття нею своєї унікальності.
Особистість - певні властивості людини, що виражаються в рисах її характеру, інтересах, якостях, що відрізняють її від інших. Індивід – це особа, яка представляє спільноту.

2. Проведіть гру «П’ять речень»: сформулюйте п’ятьма короткими реченнями головний зміст параграфа.

  • Особистість формується під впливом виховання, навчання та соціального середовища.
  • Особистість має матеріальні, соціальні та духовні основи.
  • Реалізація людиною власних здібностей називається самореалізацією.
  • Переважна більшість людей середні.
  • Тарас Шевченко – видатна особистість.

3. Складіть кілька речень, використовуючи слово «особистість».

  • Людина може стати особистістю лише в соціальному середовищі.
  • Особистість має фізичну, соціальну та духовну складові.
  • Особистість може проявити свою здатність — самореалізацію.
  • Особистість може бути середньою, історичною, видатною.
  • Богдан Хмельницький – історична особистість.

4. Складіть розповідь про уявного персонажа на тему «Як відбувалося формування його особистості».
5. Робота в парах. Обговоріть і розв’яжіть пізнавальну задачу. За висловом одного з дослідників, «індивідом народжуються, особистістю стають, а індивідуальність відстоюють». Яким є ваше ставлення до цього судження? Поясніть свою думку. Які способи доцільні для відстоювання людиною своєї індивідуальності?

Від народження людина має певні особливості свого характеру і смаку, тобто вона є індивідуальністю. Під впливом суспільства людина стає особистістю, тобто набуває властивостей, важливих для суспільства. Проте свою індивідуальність треба відстоювати, щоб зберегти риси характеру та смаки, щоб не втратити унікальність.

6. Колективне обговорення. Чи можна стверджувати, що «особистість — людина, вихована суспільством»?
Так, особистість – це людина, вихована суспільством. Особистість набуває характеристик, які цінуються суспільством.

7. Напишіть невелику розповідь за однією з тем: «Я - особливий(-а), тому що…», «Я - особистість, тому що…».