§5. Культура як цінністьЗапитання і завдання (стр. 26)

1. Поясніть твердження: «Людина живе одночасно у двох світах: у світі природи та у світі культури».
Людина, як і будь-яка жива істота, потребує природного середовища (світу природи), щоб вижити. Вона не може жити без повітря, води, сонячної енергії та їжі.

Водночас людина живе у своєму світі цінностей, який створюється в результаті духовної діяльності – досягнення матеріальної та духовної культури. Вони роблять її життя легшим і комфортнішим, ніж життя в дикій природі. З часом люди стали дуже залежними від створеного ними культурного світу, без досягнень культурного світу було б надзвичайно важко вижити в природному середовищі.

2. Що можна вважати досягненням культури?
Культурними досягненнями можна вважати всі цінності, створені людьми.

3. Робота в малих групах. Пригадайте один із винаходів людини. Обговоріть, чим він цінний для неї. Чи можуть досягнення культури завдати шкоди людству? Чи можна їх у цьому випадку назвати
цінностями? Наведіть приклад, який підтверджує вашу думку.

Відомим і важливим винаходом є сірник. З винаходом сірників розведення багаття стало звичним явищем. Водночас це підвищує ризик пожежі, сліпого розпалювання багаття та спалювання сіна. Винахід сірників, безумовно, є людською цінністю, адже винайдення сірників значно покращило умови життя людей. Однак не варто забувати про правильне використання.

4. У європейській спільноті одним із ключових гасел є «єдність у різноманітті». Що воно означає?
Європейська спільнота включає багато різних народів і, отже, багато національних культур, які, звичайно, також мають багато відмінностей у мові, способі життя, одязі, звичаях і традиціях. Тому європейське суспільство є плюралістичним. Проте європейці цінують рідну культуру, поважають і вивчають культури інших народів. Це єдність Європейської спільноти.

5. Наведіть приклад, який свідчить про багатокультурність України. Використовуючи додаткові джерела інформації, визначте, яке місто називають «містом семи культур». Поясніть чому. З’ясуйте, який регіон України є найбільш багатонаціональним. Поясніть чому.
Кам'янець-Подільський - місто семи культур. Протягом століть перепліталися культури та традиції семи етнічних груп міста: українців, вірмен, поляків, литовців, турків, росіян та євреїв.

6. Поміркуйте, яка моральна цінність для вас є найважливішою в людині.
Моральні цінності - вдячність, чесність, співчуття та емпатія, співпраця, повага, рівність, вірність, справедливість, відповідальність, наполегливість, самоконтроль - усі без винятку важливі. Вони є важливою частиною кожної особистості. Мабуть, найважливішими з них є співчуття та емпатія.

7. Проілюструйте прикладами наведені в параграфі причини забобонів.

  • Люди хочуть контролювати (або принаймні вірять, що можуть контролювати) ситуацію з високим ступенем невизначеності: чорний кіт перебігає дорогу – це призводить до краху бізнесу.
  • Багатьом людям з різних причин легше повірити в найсмішніші прикмети, ніж попрацювати самостійно й подолати труднощі: зустріч із порожніми відрами — це призведе до краху бізнесу.
  • Відчуття безсилля й безсилля заважає вижити, тож починає вірити в обнадійливу прикмету: сверблять долоні — гроші.

8. За даними італійської Асоціації із захисту довкілля та тварин (AIDAA), тільки в Римі господарі щорічно гублять 15 тис. чорних котів. А кошенят чорного забарвлення вдвічі рідше забирають із притулків. Про що свідчить ця інформація?
Повідомлення свідчить про поширення забобонів про те, що чорні коти приносять людям нещастя.

9. Робота в парах. Обговоріть і наведіть приклади морального вибору, який вам доводилося робити у своєму житті.

10. Колективне обговорення. Чи можна позбутися забобонів? Чи потрібно їх позбавлятися?
Сучасне людське суспільство не є ідеальним і не може позбутися всіх забобонів. Не всі люди мають достатньо освіти та критичного мислення, щоб аналізувати всі причинно-наслідкові зв’язки між ними та подіями, що відбуваються навколо них. Тому зараз від забобонів якоюсь мірою позбутися неможливо.Так, варто позбутися забобонів, підвищивши загальний рівень грамотності.