§4. Минуле людини й суспільства. Що таке історіяЗапитання і завдання (зі сторінки 20)

1. Що таке історія? Що означає слово «історія»?
Історія — наука про минуле людства. З давньогрецької слово історія буквально означає розповідь, переказ відомого, вивченого минулого.

2. Колективне обговорення. Як сьогодення може вплинути на ваше майбутнє життя?
Відомий вислів - без минулого немає майбутнього. Це означає, що все, що відбувається з нами сьогодні, неодмінно змінить наше майбутнє. Адже наше життя - це низка взаємопов'язаних подій.

3. Запитайте в членів своєї родини або інших дорослих, як досвід минулого впливає на їхнє теперішнє життя. Яка подія, що відбулася в минулому, має для них особливе значення?

4. Навіщо людині знати про минуле? Поясніть, як ви розумієте вислів «Історія — наука про минуле людства в часі та просторі».
Людині важливо розуміти минуле, щоб не повторювати помилок своїх попередників у сучасному житті. Все в минулому відбувалося в певний час і в певному місці.

5. Що вивчають історія України та всесвітня історія? Чи правильне твердження, що всесвітня історія є складовою історії України?
Історія України вивчає минуле нашої Батьківщини – події, що відбувалися в житті нашого народу від давнини до сьогодення. Всесвітня історія — наука про події в минулому народів світу.
Історія України є невіддільною частиною світової та європейської історії.

6. Робота в парах. Обговоріть і виконайте завдання:
1) Доберіть три аргументи, навіщо вивчати історію.

  • Передбачити майбутнє, розуміючи минуле.
  • Використовуйте досвід попередніх поколінь.
  • Передавати набуті знання, навички та досвід майбутнім поколінням.

2) Доберіть аргументи на користь твердження, що історія є багатоманітною.
Історія багатогранна, оскільки складається з історій великої кількості окремих народів, кожен з яких перебуває на різному етапі власного історичного розвитку. Історичний розвиток кожної країни дуже нерівномірний. Це можна пояснити відмінностями природних умов, у яких розвиваються ті чи інших національності.

7. Як ви вважаєте, для чого потрібно знати історію своєї держави?
Мати власну державу – найбільше багатство будь-якого народу. Ми повинні розуміти історію власної країни, щоб по-справжньому цінувати свою країну, не втратити її й передати наступним поколінням

8. Що чекає на народ, у якого відсутня інформація про минулі події? Поясніть свою відповідь.
Без минулого немає майбутнього. Без розуміння свого минулого нація приречена бути завойованою та знищеною. Усі загарбники намагалися знищити історію підкорених народів і нав’язати їм свою історію.

9. Робота в групах. Обговоріть і поясніть таку думку: «Завдяки передаванню пам’яті поколінь людина стає особистістю, народ — нацією, країна — державою».
Знаючи та цінуючи історію своєї сім’ї, свого народу, людина починає відчувати глибокий зв’язок із рештою спільноти — тобто стає особистістю.
Нація стає нацією, яка поважає і вміє захищати свою національну ідентичність (головним чином мову, культуру, звичаї, традиції, територію осілості).
Нація, здатна захистити себе, обов’язково стане на шлях державності.