§3. Людина і суспільство. Групи (спільноти) у людському суспільствіПРИГАДАЙТЕ (стр.13)
1. Що називають суспільством?
2. Які риси роблять людину людиною?

Суспільство — це спільнота, в якій між людьми існують певні стосунки.
Життя людини в людській спільноті, дотримання нею певних правил поведінки, встановлених людьми в процесі тривалого розвитку цієї спільноти, формують властивості, притаманні людям, — чесність, доброту, допомогу, ввічливість, повагу та інші. Ці якості ще називають етикою, а людей, які їм дотримуються, — людьми.

Запитання і завдання (стр. 16)

1. Колективне обговорення. Навіщо людині людина?
Для спілкування і спільної діяльності людині потрібна людина.

2. Якою є головна умова об’єднання людей у групи? Як утворюються групи? Чим різні групи відрізняються одна від одної?
Об’єднання людей для виконання певної діяльності. Тому основною умовою формування групи є спільність діяльності її учасників.
Групи формуються на основі спільності інтересів їх членів.
Групи відрізняються один від одного кількістю учасників, тривалістю існування, інтересами.

3. Яку роль у вихованні людини відіграють постійні групи?
Постійні групи відіграють важливу роль у вихованні людини, оскільки з часом формування життєвих пріоритетів відбувається під впливом обміну з іншими членами групи.

4. Як з’ясували вчені, загальна кількість людських груп перевищує кількість населення світу у 1,5—2 рази. Так, на Землі проживає близько 7 млрд осіб, а груп — понад 10 млрд. Чим можна пояснити таке співвідношення?
Це можна пояснити тим, що одна й та сама людина може перебувати в кількох групах одночасно.

5. Робота в парах. Обговоріть і наведіть приклади, як спілкування з іншими людьми допомагає вам у житті.
Спілкування з іншими допомагає набути життєвого досвіду, набути певних знань і навичок, сформувати світогляд.

6. Робота в групах. Обговоріть і наведіть приклади тимчасових та постійних груп.

  • Постійні - класи, сім'ї, спортивні команди, співробітники компанії.
  • Тимчасові групи - екскурсійні групи, пасажири автобусів, відвідувачі магазинів

7. Які з перелічених спільнот можна вважати групами?

1) П’ятитисячний колектив заводу - так;
2) пасажирський склад туристичного автобуса - так;
3) пасажирський склад літака - ні;
4) члени спортивної команди - так;
5) люди, що відпочивають на пляжі - ні;
6) люди, що відвідують музей - так;
7) учасники та учасниці мітингу на майдані - так;
8) робочий колектив офісу - так;
9) учасники та учасниці спільноти в соціальній мережі - так;

8. Який існує зв’язок між поглядами й потребами людей та їхньою належністю до певної соціальної групи?
Думки та потреби людей безпосередньо пов'язані з їх приналежністю до групи, тому що основною умовою створення групи є спільність інтересів її членів.

9. Поміркуйте, чи можливе тривале життя людини без людей
Людина перестане бути особистістю через втрату спілкування з іншими. Він залишиться лише біологічним видом – людиною, але втратить ті риси, які людина виробила, перебуваючи у своєму однорідному середовищі – людському суспільстві. Людині практично неможливо залишатися тривалий час поза людським суспільством, оскільки природне існування людей включає людське суспільство.