§21. Демократія: принципи та механізмиДемократія є формою управління, в якій влада належить народу, який обирає своїх представників і має можливість впливати на процес прийняття рішень.

Основними принципами демократії є рівність перед законом, свобода слова, свобода думки та переконань, право на участь у прийнятті рішень, відкритість та прозорість управління.

Що привабливе для людей в ідеях демократії?

Для людей демократія може бути привабливою, оскільки це система управління, в якій народ має голос і може впливати на прийняття рішень. Це означає, що люди мають право висловлювати свої думки та ідеї, обирати своїх представників та брати участь у прийнятті рішень. Також, демократія забезпечує рівність перед законом, свободу слова та думки, а також відкритість та прозорість управління. Ці принципи демократії допомагають забезпечити захист прав людей і дозволяють кожному відчувати, що їх голос має значення.

На яких основних принципах базується демократична держава?

Поділ влади в державі, виборність головних органів державної влади, плюралізм, рівність, прийняття рішень більшістю з урахуванням прав меншості, принцип незалежного контролю.

Розгляньте малюнок. Хто бере участь у народних зборах? Як відбувається голосування: таємно чи відкрито?

Участь в народних зборах беруть чоловіки. Голосування відбувається відкрито.

Які переваги та недоліки має пряма демократія?

Пряма демократія - це система управління, в якій народ безпосередньо бере участь у прийнятті рішень.

Переваги прямої демократії полягають у тому, що народ має можливість безпосередньо висловлювати свої думки та ідеї, впливати на процес прийняття рішень та контролювати дії влади. Це забезпечує високий ступінь демократії та громадянської активності, а також може підвищити рівень довіри між владою та народом.

Недоліки прямої демократії полягають у тому, що ця система може бути незручною в організаційному плані, оскільки вимагає багато часу та зусиль від людей. Крім того, не всі люди можуть мати рівні можливості для участі в прийнятті рішень.

Розгляньте фотографію. Чи свідчить вона про забезпечення рівності волевиявлення?

Так, свідчить. Громадяни з особливими потребами мають можливості для реалізації свого виборчого права.

Запитання і завдання

1. Колективне обговорення. Поясніть, як ви розумієте поняття «демократія». Що є головним у розумінні демократії?

Демократія - це спосіб правління, який залежить від волі народу, коли народ шляхом виборів бере участь у формуванні органи влади і може впливати на їх рішення.

2. На яких принципах побудована сучасна демократія? Скільки існує форм демократії?

Поділ влади в державі, виборність головних органів державної влади, плюралізм, рівність, прийняття рішень більшістю з урахуванням прав меншості, принцип незалежного контролю.

3. За допомогою додаткових джерел визначте обов’язки громадян України перед своєю державою.

  • Захист країни.
  • Шанування державних символів.
  • Уникнення шкоди природі та культурній спадщині.
  • Сплата податків і зборів.
  • Відповідність Конституції України та законам України.
  • Не посягання на права і свободи, честь і гідність інших людей.

4. Які принципи забезпечують справедливість виборів?

Вибори є рівними (кожен громадянин має один голос), прямими (кожен громадянин голосує особисто), таємними (кожен громадянин голосує таємно).

5. Робота в парах. 16-й президент США Авраам Лінкольн характеризує демократію як «владу народу, створену народом і для народу»

Народ обирає владу на виборах, отже народ є джерелом влади, тож влада має діяти в інтересах народу. Авраам Лінкольн, 16-й президент США, схарактеризував демократію як "владу народу, створену народом і для народу".

6. Робота в малих групах. Обговоріть і визначте, якими є переваги та недоліки прийняття рішень шляхом консенсусу. Чи буде демократичним рішення, якщо більшість проголосує за позбавлення меншості певних прав?

Консенсус — це компромісне рішення, яке частково задовольняє більшість, оскільки частково враховує інтереси меншості.

7. Чому демократія неможлива без свободи думки, совісті та релігії, свободи виражати погляди й свободи мирних зібрань та асоціацій?

Демократія неможлива, якщо люди не можуть вільно висловлювати свої погляди та переконання (якщо вони не становлять загрози для державного ладу та народу).