§20. Протидія порушенню й замовчуванню порушенням прав людини і громадянина.Протидія порушенню та замовчуванню порушенням прав людини та громадянина - це низка заходів, спрямованих на запобігання порушенню прав, виявлення та припинення фактів їх порушення, а також покарання винних осіб. До таких заходів можуть належати законодавчі акти, система правоохоронних органів, механізми захисту прав людини та різноманітні програми та проекти, спрямовані на популяризацію та підвищення обізнаності з прав людини.

Чому дискримінація є небезпечною для людини та суспільства?

Всі види дискримінації, будь то расова, гендерна, вікова, релігійна або будь-яка інша форма дискримінації, є порушенням прав людини. Ці порушення можуть призвести до злочинів на підґрунті нетерпимості, що становить небезпеку для людини та для суспільства в цілому. Найтяжчим із таких злочинів є геноцид, що означає знищення певної національної, етнічної, расової або релігійної групи людей.

Як протидіяти дискримінації?

Визнання того, що людей дискримінують, є дуже важливим етапом в боротьбі за рівність та справедливість у суспільстві. Тільки після визнання проблеми можна почати її розпізнавати та засуджувати. Також важливо покарати тих, хто дискримінував, щоб у майбутньому інші не повторювали цю помилку.

Для досягнення цілі створення атмосфери, яка не допускає дискримінації в суспільстві, необхідно забезпечити рівні можливості для всіх, незалежно від їхньої раси, статі, віку, національності, релігії та інших особистих характеристик. Протидія дискримінації полягає у толерантності та інклюзивному підході, які дозволяють людям почуватися повністю прийнятими в суспільстві та уникнути відчуття відокремленості та виключеності.

Поясніть за схемою поняття «інклюзія».

Інклюзія - це сучасна концепція, яка передбачає створення суспільства, де кожна людина має рівні можливості участі у житті суспільства, незалежно від її здібностей та фізіологічних чи психологічних особливостей. Інклюзія проголошує цінність людини та її право на повноцінне життя, ураховуючи її думки, почуття, і потреби.

Інклюзія наголошує на тому, що кожна людина є унікальною та має свої особливості, але всі вони є рівноцінними учасниками суспільства. Вона забезпечує рівний доступ та залучення до життя суспільства, а також збільшення можливостей участі в соціальному житті та навчанні для всіх людей.

Чим жорстоке поводження відрізняється від насильства?

Жорстоке поводження та насильство - це два поняття, які часто вживаються як синоніми, однак вони мають певні відмінності.
Якщо насильство - це загальна назва для будь-яких дій, спрямованих на примусове підпорядкування іншої людини або насильницьке вирішення конфлікту, то жорстокість - це конкретний тип насильства, який передбачає намір завдати біль або страждання іншій людині. Жорстоке поводження може бути фізичним, емоційним або психологічним, і завжди має на меті заподіяти страждання жертві. Відмінністю жорстокого поводження від насильства є те, що жорстокість завжди має намір завдати біль іншій людині, тоді як насильство може мати інші мотивації, наприклад, примусове підпорядкування або захист від загрози.

Чому булінг є небезпечним?

Булінг є небезпечним, оскільки він може спричинити серйозні психологічні та емоційні травми для жертви. Це може призвести до різних проблем зі здоров'ям, таких як депресія, тривожність, почуття самотності, низька самооцінка та навіть до самогубства. Булінг може також впливати на успішність у навчанні, ставлення до школи та до інших людей в майбутньому. Крім того, булінг порушує права людини на безпеку та повагу до особистості, і тому його необхідно запобігати та припиняти.

Розгляньте ілюстрації. Яку ситуацію в них показано? Як ви вважаєте, чому це відносять до різновидів булінгу?

На ілюстрації бачимо вид булінгу - це ігнорування, відмова від спілкування.

Що ілюструє наведений плакат?

Плакат ілюструє спільну протидію булінгу в спільноті.

Запитання і завдання

1. Чому в сучасній концепції прав людини застосовують принцип недискримінації?

Принцип недискримінації є одним із головних у сучасній концепції прав людини через те, що він забезпечує рівний доступ до прав і свобод для всіх людей, незалежно від їхньої раси, національності, статі, віку, релігії, орієнтації, інвалідності, соціального стану та інших ознак. Це дозволяє кожній людині вільно розкривати свій потенціал і брати участь у суспільному житті без обмежень і дискримінації. Принцип недискримінації є важливим елементом забезпечення рівності прав та справедливості в суспільстві.

2. У яких сферах життя, на вашу думку, найчастіше проявляється дискримінація?

Дискримінація може проявлятись у багатьох сферах життя, включаючи працю, освіту, житло, охорону здоров'я, релігію, расу, етнічність, стать, сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність, вік та інвалідність. Наприклад, людей можуть звільняти з роботи через їх расу або етнічне походження

3. Робота в парах. Обговоріть і продовжте речення. Щоб бути толерантним(-ою), слід:

  1. усвідомлювати, що всі люди різні;
  2. навчитися приймати людей такими, якими вони є, замість того, щоб намагатися змінити те, що нам у них не подобається; 3) розглядати кожного як особистість і поважати їхні думки, почуття та переконання, незалежно від того, збігаються вони з нашими чи ні;
  3. зберігати особисту гідність і самоповагу за будь-яких обставин;
  4. толерувати релігійні почуття інших;
  5. Усвідомлювати ідею соціальної рівності та позитивно ставитися до всіх людей без винятку;
  6. Розуміти важливість створення додаткових умов та обставин, які дозволяють кожному реалізувати свої права.

4. Чим зумовлена необхідність толерантності в наш час?

Потреба в толерантності актуальна в усі часи. Толерантність означає повагу до інтересів, почуттів і звичок інших, уникнення конфліктних ситуацій.

5. Продовжте речення. Інклюзія — це прояв,що передбачає збільшення ступеня участі та отримання більших можливостей у соціальному житті та освіті для всіх, незалежно від фізичних чи психологічних характеристик

6. Чим відрізняються між собою жорстоке поводження та насильство?

Жорстоке поводження та насильство - це два поняття, які часто вживаються як синоніми, однак вони мають певні відмінності.

Насильство - це будь-яке використання сили або підступів для того, щоб змусити іншу людину зробити щось проти її волі. Насильство може бути як фізичним (напад, побиття), так і психологічним (загрози, шантаж, примус до дій, що призводять до страждань).

Жорстоке поводження - це форма насильства, яка передбачає не тільки фізичне, а й психологічне насильство з метою заподіяти страждання. Жорстоке поводження може бути виявлене у формі побоїв, знущань, заперечення прав на свободу, гідність та безпеку.

Отже, хоча жорстоке поводження і насильство мають деякі спільні риси, жорстокість містить додатковий елемент наміру заподіяти страждання.

7. Що таке булінг? Як можна розпізнати, що та чи інша ситуація є булінгом? За якими проявами ви це визначили?

Булінг - це систематичне жорстоке поводження з однією людиною або групою людей з боку інших людей. Це може проявлятися у формі фізичного насильства, вербальних образ, знущань, ізоляції та інші.

Щоб розпізнати ситуації булінгу, потрібно звернути увагу на кілька ознак. Перш за все, це систематичність: якщо певне поводження відбувається знову і знову, то це може бути ознакою булінгу. Друга ознака - негативні наслідки для жертви: це може бути психологічна травма, зниження самооцінки, відчуття безпорадності та інші наслідки. Третя ознака - дисбаланс в силі: як правило, булінг здійснюється людьми, які мають перевагу у вигляді сили, чисельності або позиції в групі.

Я визначаю ситуації булінгу за тим, які емоції вони викликають у мені та в жертві. Якщо людина відчуває страх, безпорадність, біль або інші негативні емоції, то це може бути ознакою булінгу. Також я звертаю увагу на те, чи є ця ситуація систематичною, чи відбувається знову і знову. Якщо так, то це може свідчити про те, що це не просто випадкова ситуація, а справжній булінг.

8. Хто може потерпати від булінгу?

Як учні, так вчителі.

9. Робота в малих групах. За допомогою схеми обговоріть і визначте, хто є сторонами булінгу і які між ними взаємовідносини.

Усі сторони є учасниками булінгу. Відносини між жертвою та кривдником є ​​напруженими, стосунки між жертвою та спостерігачем є лицемірними, як і їхні стосунки з кривдником. Жодна сторона не має позитивних стосунків.

10. Які існують види булінгу?

Існує декілька видів булінгу:

  • Фізичний булінг - насильство, що включає примусові дії, такі як удари, ляскі, та інші форми фізичного насильства.
  • Емоційний булінг - насильство, що включає залякування, псування на ім'я, погрози, іноді неявні або приховані форми насильства.
  • Соціальний булінг - насильство, що включає виключення, ізоляцію, обмеження доступу до друзів, засобів спілкування, інші форми насильства, які використовуються для руйнування соціальної репутації людини.
  • Кібербулінг - насильство, що відбувається через Інтернет, включає псування на ім'я в соціальних мережах, фейкі, експлуатацію цифрових технологій з метою насильства та булінгу.

11. Які можуть бути наслідки булінгу для дитини?

Булінг може завдати психологічного та фізичного болю жертвам. Знущання можуть завдати майнової шкоди жертвам. Це зло, з яким треба боротися.

Адміністративна відповідальність за булінг учасника освітнього процесу визначається статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо вік порушника 16 років і більше: штраф від 50 до 200 мінімумів доходів громадян (від 850 до 3400 грн).

Якщо вік порушника до 16 років, відповідальність несуть його батьки або особи, які їх замінюють, а саме: штраф від 50 до 200 мінімумів доходів громадян (від 850 до 3400 грн); громадські роботи.

12. Колективне обговорення. Які ви можете дати рекомендації щодо того, як уникнути або протидіяти булінгу в школі?

Про всі прояви шкільного булінгу необхідно негайно повідомляти дорослих (вчителів). У будь-якому разі не варто замовчувати неприємні факти шкільного насильства, бо в цьому випадку вони повторяться знову. Образник, який усвідомлює незаконність своїх дій, але намагається нав’язати авторитарні правила своїй команді, не хоче бути публічним серед дорослих.