§19. Права людини і громадянина. Права дитиниЯк і коли були сформульовані основні права людини?

Права людини закріплені у «Загальній декларації прав людини», прийнятій Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року. Це сукупність основних прав, завойованих людьми протягом тисячоліть.
Вперше права людини були прописані в законах під час Американської та Французької революцій, повстань на захист свободи - Американської декларації незалежності (1776) та Декларації прав людини і громадянина (1789).

Чому права людини є невід’ємними?

Права людини є вродженими і ніким не надані, кожна людина народжується з ними, тому що вона людина. Вони не можуть бути втрачені, тому що пов’язані з фактом людського співіснування. Права людини базуються на двох фундаментальних цінностях: людській гідності та рівності.

Назвіть основні права людини

 • Право на життя
 • право на особисте життя
 • право на гідне поводження
 • право на свободу та особисту недоторканість
 • свобода слова
 • право на рівне ставлення
 • право на власність
 • право на освіту
 • право знати свої права
 • свобода думки

Яка існує відмінність між правами і свободами людини?

Права людини визнані міжнародним співтовариством, те, чого людина може домагатися від країни та суспільства, в якому вона живе, а також майно та умови життя, які, ймовірно, будуть забезпечені в умовах прогресу людства.
Вони сформульовані на основі загальнолюдських цінностей.

Що розуміють під захистом прав дитини?

Кожен у суспільстві має права. Діти також є членами суспільства. Проте дітям мають бути надані особливі права, особливий захист. Це пов’язано з її фізичною, психологічною, моральною та духовною незрілістю. Права дитини потрібно захищати, коли її права порушують, незалежно від того, усвідомлює дитина це чи ні. Захист прав дитини — це поновлення порушених прав, створення умов для компенсації втрати прав, усунення перешкод у реалізації прав та інтересів.

Якими документами закріплені права дитини?

 • Загальна декларація прав людини, ухвалена ООН в 1948 р.
 • Декларація прав дитини, ухвалена ООН 1959 р.
 • Конвенція про права дитини, ухвалена ООН 1989 р.

Запитання і завдання

1. Що таке права людини? На яких принципах вони сформульовані?

Права людини визнані міжнародним співтовариством, те, чого людина може домагатися від країни та суспільства, в якому вона живе, а також майно та умови життя, які, ймовірно, будуть забезпечені в умовах прогресу людства.

Вони сформульовані на основі загальнолюдських цінностей.

2. Хто має стежити за дотриманням прав людини?

Міжнародне співтовариство, ООН та країни, які ратифікували (визнали правовим документом) Загальну декларацію прав людини, повинні стежити за дотриманням прав людини.

5. Поясніть, як ви розумієте твердження, що права людини починаються з прав дитини.

Права людини починаються з прав дитини – це загальновизнана норма в ЄС і визнається в Україні. Дитина – це людина, повноцінний член суспільства. Тому захист її прав невіддільний від захисту прав дорослих. Захищаючи права дитини, суспільство захищає і своє майбутнє, в якому будуть рости діти.

6. Куди слід звернутися дитині для захисту своїх прав?

Якщо права дитини порушено, ви можете звернутися зі скаргою до служби у справах дітей, соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділку міліції за місцем проживання та
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини або Уповноважений Президента України з прав дитини.

8. На основі положень Конвенції про права дитини продовжте перелік. Жодна дитина не має бути позбавлена життя, імені, батьків, особистість. Громадянство, вираження особистих поглядів і переконань, інформація, свобода думки, релігійні переконання, освіта, зібрання, охорона здоров'я, гідний рівень життя.

9. Робота в парах. На основі положень Конвенції про права дитини обговоріть і визначте групу прав, які можна об’єднати під назвами:

1) «Піклуйтеся про мене»

 • Стаття 7. Дитина… має право на ім’я і набуття громадянства, а також, наскільки це можливо, право знати своїх батьків і право на їх піклування…
 • Стаття 9. …Дитина має право не розлучатися з батьками…
 • Стаття 27. …право кожної дитини на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини…
 • Стаття 28. …право дитини на освіту…
 • Стаття 31. …право дитини на відпочинок і дозвілля…;

2) «Не знущайтеся з мене»

 • Стаття 32. …право дитини на захист від економічної експлуатації…
 • Стаття 33. …дитина має бути захищена від незаконного зловживання наркотичними засобами…