§18. Українська держава на історичних картах у різні часиЯкі назви щодо українських земель використовувалися в давнину?

Назви українських земель в давнину - Сарматія, Кіммерія, Скіфія.

Коли сформувалися кордони сучасної України?

Кордони сучасної України сформувалися на початку XX століття.

Який перший народ, що жив на території сучасної України, відомий під власною назвою?

Кіммерійці.

Що зумовило історико-етнографічний поділ України?

Історико-географічний поділ України визначається певними природними особливостями, місцевими топонімами та розташуванням того чи іншого регіону.

1) Яку інформацію, на вашу думку, можна дізнатися з вивчення наведених назв?

За поданими назвами можна дізнатися, які народності проживали на землі України в минулому.

2) Зробіть висновок: як топоніміка допомагає у вивченні історії?

Отже, за допомогою історичних назв можна визначити імена людей, які жили в давнину.

Запитання і завдання

1. Які назви Русі-України існували в різні часи?

Русь, Київське князівство, Київська держава, Військо Запорозьке, Гетьманщина, Українська народна республіка.

2. Робота в парах. Прочитайте уривок зі статті 20 Конституції України

Українська держава є правонаступницею Русі та Війська Запорозького.

3. Які держави є сусідами сучасної України?

Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, Білорусь, Росія.

4. Колективне обговорення. Чим, на вашу думку, можна пояснити зміни кордонів України?

Зміни кордонів України можна пояснити агресивною політикою сусідніх країн.

5. Що таке етноніміка, топоніміка?

Етноніміка — наука, що вивчає походження назв народів.
Топоніміка — наука, що вивчає походження назв географічних місцевостей, або топонімів (у перекладі — місць).

7. Про що можуть розповісти географічні назви? Як у назвах відображаються події минулого?

Топоніми можуть розповісти про минулі історичні події та донести до нашого часу назви давніх народів, особливості їх мов.

8. Чи можна стверджувати, що етноніми й топоніми є багатством кожного народу і їх необхідно знати та досліджувати? Поясніть свою думку.

Тому назви людей і місцевостей є багатством кожного народу і потребують вивчення, бо в них зацементовані певні фрагменти історичного минулого.