§17. Географічний та історичний простірЯк особливості географічного положення України впливали на історію України?

Географічне положення України має вирішальний вплив на перебіг історичних подій на її території. Переважно рівнинні території пропонують широкий спектр можливостей для позитивних і негативних відносин із сусідами – від дипломатичних, торгово-економічних відносин до військових дій та окупації їхніх територій.

Які особливості має історична карта?

На історичних картах вказано, де (території) відбувалися події. На відміну від географічних, історичні карти мають умовні позначки, пов’язані здебільшого з діяльністю людей: кордони та території країн, військові дії, місця битв, торговельні шляхи тощо.

Запитання і завдання

1. Колективне обговорення. Як природне середовище впливає на поведінку людей?

Природне середовище суттєво впливало на поведінку людей – рівнина та родючий ґрунт сприяли землеробству та осілому способу життя, степи – сприяли скотарству та кочовому життю. Таким чином, кочівники були ще більш войовничими, оскільки в пошуках пасовищ вони освоюють нові території, де неминуче вступали в контакт із селянами, закладаючи таким чином основу для збройного конфлікту між ними.

2. Яка наука вивчає природне середовище?

Географія.

3. Яким заняттям людей сприяють природне середовище та географічне положення України?

Протягом віків основними заняттями населення українських земель були землеробство і скотарство. Протягом останнього сторіччя в Україні стали поширеними види господарської діяльності промислового типу – видобуток корисних копалин, металургія, машинобудування, розвиток транспортних шляхів тощо.
Проте й сьогодні Україна є одним зі світових лідерів з вирощування продовольчих культур.

4. Робота в парах. Обговоріть і визначте спільні й відмінні риси історичної та географічної карт.

5. Що позначають на історичній карті? Що означає колір на історичних картах?

На історичній карті позначені (різними кольорами) кордони і території країни, військові дії, місця битв і будь-яких інших важливих подій, торговельні шляхи і поселення.

6. Що таке легенда історичної карти? Для чого вона потрібна?

Легенда карти необхідна для пояснення символів, які використовуються на карті.

7. Робота в малих групах. Обговоріть і поясніть на прикладі, про що може повідомити історична карта.

Історичні карти можуть інформувати про національні території, напрямки військових дій чи наукових експедицій, торговельні шляхи, місця важливих подій, столиці держав, інші населені пункти тощо.

8. Які види історичних карт ви знаєте?

  • за охопленням території — світу, материків, держав;
  • за змістом — оглядові, узагальнювальні, тематичні;
  • за масштабом — великомасштабні, середньомасштабні, дрібномасштабні.

9. Що зображують на історичній карті?

На історичних картах зображують території держав, напрямки військових дій чи наукових експедицій, торговельні шляхи, місця важливих подій, столиці держав, інші населені пункти тощо.