§16. Календарний та історичний часЧому важливо знати конкретну історичну дату?

Знання точної історичної дати події є важливим для визначення її історичного часу — важливої ​​частини встановлення причинно-наслідкових зв’язків між подіями.

Які прилади для вимірювання часу зображені на ілюстрації?

Пісочний і механічний годинник.

Чому календар є важливим для розуміння історії?

Календар важливий для розуміння історії, оскільки за його допомогою можна визначити історичний час певних подій, щоб встановити причинно-наслідкові зв’язки між ними.

Якою системою літочислення користуються зараз в Україні?

Григоріанський, тому що його ввів 400 років тому папа Григорій XII.

Із якою метою історичний час поділяють на періоди?

Для полегшення вивчення особливостей і закономірностей історичного процесу вчені запровадили науково-історичний метод періодизації.

Запитання і завдання

1. Експрес-опитування.

1) Яку назву має точний календарний час будь-якої події?

Дата

2) Від якої події розпочинається відлік нашої ери?

Народження Ісуса Христа.

3) Як історики називають десять століть?

Тисячоліття.

4) У якому тисячолітті ми зараз живемо?

Ми живемо в третьому тисячолітті.

2. Колективне обговорення. Як здійснюється відлік часу в історії? Чи може історична наука існувати без системи відліку часу? Поясніть свою думку.

Історично відлік часу здійснювався за допомогою календарів. Точкою відліку календарного часу є якась знаменна подія в історії людства - для християн народження Ісуса Христа, для мусульман - пророка Мухаммеда.
Історичний час поділяється на дві ери (до і після Різдва Христового (наша ера і до нашої ери), які своєю чергою поділяються на тисячоліття, століття.

3. Поясніть значення термінів і понять:

 • століття - тривалість часу сто років;
 • до нашої ери - час до народження Ісуса Христа;
 • наша ера - час після народження Ісуса Христа;
 • періодизація - поділ історичного часу на періоди для зручності дослідження особливостей і закономірностей історичних процесів;
 • хронологія - наука про вимірювання історичного часу.

4. Розкажіть про систему літочислення, якою користуються в Україні.

Календар, яким ми користуємося сьогодні, називається григоріанським, оскільки його ввів 400 років тому папа Григорій XIII. Час до Різдва Христового називають до нашої ери, а час після Різдва Христового — нашою ерою. Час поділяється на тисячоліття, століття, десятиліття, роки, місяці, тижні та дні (добу). Датою початку кожного нового року є 1 січня.

5. Робота в парах. Обговоріть і виконайте завдання з хронології.

1) Яке це століття:
1237 р. - ХІІІ ст.;
988 р. - Х ст.;
800 р. - VIII ст.

2) Який рік буде наступним після 133 р. до н. е.?
132 р. до н. е.

3) Палац збудовано у 200 р. до н. е. Скільки років цій споруді?
200 р. до н.е. + 2023 р. н.е. = 2223 роки

6. Для чого створюють періодизації історії? Якими вони бувають?

Для виділення послідовних етапів суспільного розвитку людини використовують періодизацію. Поділ етапів базується на факторах, загальних для більшості регіонів світу.

Періодизація історії є різною.

 • Історію людського суспільства археологи поділяють на періоди за зміною основних матеріалів, з яких виготовляли знаряддя праці, зброю, предмети побуту: кам’яний вік, металічний вік.
 • Антропологи визначають зміни в розвитку людини як біологічного виду як біологічного виду.
 • Соціологи й економісти виділяють періоди різних форм господарювання — первіснообщинної, рабовласницької, феодальної, капіталістичної.

7. Які періоди виділяють в історії України? Чи відповідає періодизація історії України загальній періодизації?

Періоди історії України виділив Михайло Грушевський:

 1. Стародавня історія та Русь-Україна; Галицько-Волинська держава;
 2. польсько-литовська доба;
 3. часи Хмельниччини та Гетьманщини;
 4. історія ХІХ ст.

Цю періодизацію доповнило наступне XX ст.

8. Робота в малих групах. Обговоріть, як ви розумієте твердження, що історія — це описані дослідниками дії людей, які жили в певний час і в певному просторі.

Люди, що жили в минулому, залишили сліди своєї цивілізації – знаряддя праці, предмети побуту, зброю тощо. Це є історичні джерела, описані дослідниками, таким чином вони відтворють історію.

9. За додатковими джерелами підготуйте повідомлення про одну з періодизацій історії України.

Сьогодні історію України поділяють на періоди, що відповідають періодам всесвітньої історії та загальним знанням про людську цивілізацію.

 • Давня історія (від появи людини на українських землях до утворення Русько-Української держави (близько 1 млн до н. е. – 882 р.);
 • Середньовічна історія (882 - 1569 рр. до Речі Посполитої, до складу якої входила більша частина України);
 • Нова історія (1569 р. - до початку Першої світової війни 1914 р.);
 • Новітня історія (1914-тепер).