§14. Історичні факти, події, явища та процеси1. Поняття історичного факту

У чому полягає цінність факту для історії як науки?

Факти - це реальні, невигадані події, які відбуваються насправді та існують об'єктивно. Узагальнення і систематизація фактів — шлях до розуміння історії.

2. Події, явища та процеси

Чим різняться між собою події, явища, процеси?

Подія — це єдина унікальна сукупність дрібних взаємопов’язаних фактів (наприклад, окремий бій, підписання контракту, футбольний матч).
Історичне явище – це фрагмент історичної дійсності, що відповідає певному історичному періоду, з його характеристиками (Революція Гідності, Помаранчева революція).
Історичні процеси — це безперервні тривалі зміни явищ із закономірністю (формування ринкових відносин в економіці).

3. Головні та неголовні факти

Навіщо історик виділяє головні факти?

Розподіл основних фактів і неосновних є умовним. Історик виділяє ключові факти, щоб встановити між ними зв’язки та відобразити історичну дійсність — історичне явище чи процес.

4. Історичний образ

Чим історичний образ відрізняється від літературного або художнього?

Історичні образи формуються вченими на основі історичних фактів. Як доповнення до історичних образів художні образи компенсують брак інформації.

Із виступу американського історика та публіциста, професора Єльського університету Тімоті Снайдера

1) Про що розповідає Т. Снайдер?

Тімоті Снайдер розповідає про працю істориків в процесі пізнання історії.

2) Хто такий історик, на думку автора?

Історик — це шукач істини.

3) Чого має прагнути досягти історик, здійснюючи дослідження?

Знайти істину.

Запитання і завдання (сторінка 91)

1. Що таке історичний факт? Якими є його основні ознаки?

Історичні факти — це реальні, невигадані історичні події, які відбулися в певний час і в певному місці; те, що сталося, відбулося насправді й існувало об’єктивно.

2. За допомогою додаткових джерел наведіть декілька прикладів історичних складних, простих і дрібніших фактів

  • Дрібний факт: руйнування Десятинної церкви в Києві під ударами монгольських таранів.
  • Простий факт: взяття столиці Русі Києва монголами 1240 року.
  • Складний факт: монголо-татарське ярмо над Руссю.

3. Робота в парах. Обговоріть і визначте, на які запитання потрібно відповісти історику, щоб дослідити:

  1. Історичну подію: Які факти свідчать про історичну подію?
  2. Явище: З якою історичною епохою співвідноситься історичне явище?
  3. Процес: Які історичні явища є складовими історичного процесу?

4. Колективне обговорення. Яким є головний здобуток праці істориків? Поясніть свою відповідь.

Головний здобуток діяльності історика — знайти, встановити, зберегти, відтворити історичні факти та події для нинішніх і майбутніх поколінь з метою формування ідентичності (неповторності) людської спільноти (нації).

5. Що таке історичний образ? За допомогою чого створюють історичні образи?

Історичні образи є результатом історичного опису подій, які впливають на суспільний розвиток. Історичним зображенням може бути будь-який довільний переказ події, художній твір на основі вивчення історичних джерел про цю подію.

6. Робота в малих групах. Обговоріть і проаналізуйте зміст історичного тексту (на вибір). Виділіть у тексті головні й неголовні факти. Сформулюйте, які цілі ставив автор, пропонуючи для вивчення саме цей факт як головний. Аргументуйте свої думки та представте їх класу.

  • 23 серпня 1939 року між Німеччиною та Радянським Союзом було укладено договір про ненапад, а також про розподіл завойованих у майбутньому територій. Саме так, комуністичний СРСР на початку війни був спільником нацистів! Друга світова війна (1939—1945) розпочалася 1 вересня 1939 року нападом Німеччини на Польщу.
  • А 17 вересня Радянський Союз увів свої війська в етнічні українські та білоруські землі, які тоді перебували в складі Польщі, окупувавши ці території.

Головні факти:

  • 23 серпня 1939 року між Німеччиною та Радянським Союзом було укладено договір про ненапад, а також про розподіл завойованих у майбутньому територій.
  • Друга світова війна (1939—1945) розпочалася 1 вересня 1939 року нападом Німеччини на Польщу.

Неголовні факти:
17 вересня Радянський Союз увів свої війська в етнічні українські та білоруські землі, які тоді перебували в складі Польщі, окупувавши ці території.
Комуністичний СРСР на початку війни був спільником нацистів

7. Робота в парах. Розподіліть ролі та відтворіть уявні діалоги про з’ясування справжнього ходу якоїсь події.

— І там, у південних краях, що простяглися аж до моря, розкинулася пустеля. Ось там! тварин і птахів. І риба! ..
— Чому його називають Диким?
— Гей, козаче, бо нема нікого. Тільки такі, як ми, відчайдухи!
— Чому вони не хочуть там жити? Було б добре, то жили б.
— Прокляті бусурмани налітають — татари й турки, нашого брата в ясир, та на базарі в Кафі продають. Але скоро я почув, що це лихо закінчиться!
— Треба зброю тримати, щоб захистити свою волю!
— Так, козаки! Отаман Байда-Вишневецький зібрав усіх степових лицарів в одну групу і збудував на острові посеред сивого Дніпра велику фортецю — Січ Запорозьку.