§1. Людина. Унікальність і неповторність кожної людиниЗапитання і завдання (сторінки 7-8)
1. Що означає вислів «людина — біосоціальна істота»?

Людина – біосоціальна істота.
Слово "біосоціальне" можна розділити на "біологічне" та "соціальне".
Народжуючись, людина – біологічна істота. Воно наділене біологічними ознаками. Може дихати, їсти, спати... По суті нічим не відрізняється від тварини.
У процесі діяльності та спілкування з людьми, людина стає соціальною істотою. Вона уміє спілкуватися, вміє думати, вміє планувати свою діяльність.
Таким чином, біосоціальною істотою не можна стати в дитячому віці. Щоб стати біосоціальним, людині необхідне спілкування з іншими біосоціальними істотами.
Біосоціальна істота - людина, яка має як біологічні ознаки, так і соціальні.

2. Колективне обговорення. У чому полягають неповторність і унікальність кожної людини?

Унікальність кожної людини полягає в різноманітних якостях, світогляді та ролях, які вона займає, а також у виборі, який вона робить. Набір якостей кожної людини й те, як вони проявляються, є унікальними, і повну відповідність знайти важко. Дуже рідко люди мають абсолютно однаковий світогляд, і в більшості випадків навіть однодумці мають різні точки зору, тому погляд на життя є частиною особистості. Роль кожної людини в суспільстві також відрізняється від людини до людини, оскільки людина може грати різні ролі в різних соціальних колах.

3. Як можна пояснити поняття «суспільство»? Що дає суспільство людині?

Суспільство - це об'єднання людей за інтересами, цілями та спільною діяльністю. Такі як спортивне товариство, товариство захисту навколишнього середовища. Суспільство — це група людей, об’єднаних походженням, статусом і цінностями. Такі як селянське суспільство, аристократичне суспільство, суспільство вищого класу.

Суспільство дає досвід. Досвід спілкування, досвід міжособистісного спілкування. Суспільство має межі, норми життя і поведінки. Суспільство також накладає на людину ці обмеження. Як було сказано вище, людина – істота соціальна і від цього не позбутися. Можна, звичайно, жити усамітнено, але це нетипово для людини, і це досить важкий психологічний стан, який не кожен може перенести.

4. Поясніть висновок відомого біолога XIX ст. Чарльза Дарвіна, який у своїй головній праці «Походження видів» писав, що «люди і тварини відрізняються лише ступенем умінь, а не якістю».

Головна відмінність людини від інших видів – здатність до праці. Людина створює знаряддя праці, а у тварин такої можливості немає. Людина живе у суспільстві. Багато його рис (мова, мислення, трудові навички) формуються лише за взаємодії коїться з іншими людьми.

5. Робота в парах. Обговоріть і наведіть приклади-докази, що людина є біологічною істотою, і приклади докази, що вона — соціальна істота.

Біологічне:

 • харчується
 • дихає,
 • розмножується,
 • інстинкти

Соціальне:

 • розумна людина
 • спілкування,
 • творчі особистості
 • думає про свої вчинки

6. Чи дійсно унікальність людини дає їй право домінувати над іншими живими істотами?

Згодна з ідеєю, що право домінувати людиною над іншими видами не виправдана. Можна скільки завгодно вважати себе вінцем природи, але тільки зникнення бджіл з вини людини може призвести до зникнення врожаїв і масового голоду. Ми всі — частина однієї біосфери та маємо ставитися до неї з повагою, не порушувати баланс і не губити цим самих себе».

7. Колективне обговорення. В історії відомо близько 30 випадків, коли діти в ранньому віці потрапляли до тварин (вовків, ведмедів, мавп, леопардів) і виховувалися серед них, а потім поверталися до людей. Усі вони ледь виучували декілька слів, не могли опанувати прямоходіння і, як правило, незабаром помирали. Як ви вважаєте, чому так складалася доля цих людей? Чому, повернувшись до людського суспільства, вони не могли стати його членами?

Шанси стати нормальною людиною у "мауглі" залежать як від генетично закладених якостей, так і від періоду та тривалості перебування поза соціумом.
У процесі розвитку людини є певний віковий кордон, поріг, у який закладається та чи інша функція: наприклад, уміння говорити, навички прямоходіння. Крім того, існує і перехідний період, в середньому, 12-13 років: до цього віку мозок дитини досить пластичний, до 12-13 років мозок людини набирає інтелектуальний потенціал. Попри те, що протягом подальшого життя відбувається розвиток, основне закладається саме до підліткового віку. У тому випадку, якщо у людини не сформовані якісь із функцій, то пізніше заповнити їх сформувати неможливо.

8. Робота в групах. Обговоріть і дайте відповідь на запитання. Вам має бути знайомий літературний герой Мауглі з книги письменника Редьярда Кіплінга «Книга джунглів». Що, на вашу думку, у його житті відповідає дійсності, а що є вигадкою?

Відповідає дійсності:

 • Хлопчика виростили вовки (дикі звірі);
 • Він не може жити з іншими людьми;

Все інше не відповідає дійсності, бо хлопчик у книзі розвивається, як справжня людина в суспільстві. Тварини в книзі замінюють йому друзів, батьків, всіх близьких людей. у товаристві.

9. Розгляньте фотографії та визначте, де відображено прояви біологічного, а де — соціального в людині.

 • Біологічного: 1, 2, 5, 8
 • Соціального: 3, 4, 6, 7

10. Чи доцільно стверджувати, що розвиток людини можна представити як витіснення природного (біологічного) в людині соціальним?

Ні, тому, що людина є цілісною системою на біологічному, психологічному та соціальному рівнях, яка своєю чергою формується двома вимірами – природним і соціальним, спадковим і набутим у житті. Слід зазначити, що окрема людина – це не проста арифметична сума біологічних, психологічних і соціальних факторів, а їх всеосяжний взаємозв’язок, який призводить до появи нового якісного ступеня – людської особистості.

11. Колективне обговорення. Які існують суперечності в унікальних властивостях людини?

Найважливішою унікальною властивістю людини є вища розумова діяльність. Однак часто люди використовують цю властивість для руйнування свого тіла або для знищення інших членів суспільства (шкідливі звички, війни).

12. Розгляньте фотографію. Якою є самоідентифікація учня? Чи відповідає вона дійсності? Поміркуйте, що могло його спонукати до такої самоідентифікації.

Він бачить себе сильним з накачаними м'язами, яких насправді нема. Перегляд фільмів може спонукати, там завжди головний герой є позитивним сильним персонажем, що перемагає усіх поганих.