Спецсимволи


Використовуючи спецсимволи в HTML можна або замінювати вже наявні на клавіатурі комп'ютера символи, або за допомогою них можна вказати символи, які відсутні на клавіатурі, наприклад значок копірайту. Синтаксис спецсимволов досить простий, спочатку ставимо значок амперсанта (&), Далі вказується код спецсимволи, зазвичай це скорочена назва символу, а в кінці ставимо крапку з комою.

Ось деякі варіанти спецсимволов (Повний список можна знайти в довідниках).

© - значок копірайту
&lt; і &gt; - символи < і >
&laquo; і &raquo; - символи « і »
&nbsp; - нерозривний пробіл
&mdash; - довге тире

Коментарі

Коментарі в HTML-документах використовуються для того, щоб можна було залишити якийсь коментар, наприклад, назва частини сторінки, яка не буде відображена в браузері. Але врахуйте, що будь-який бажаючий зможе побачити цей текст, якщо скористається функцією перегляд коду сторінки в будь-якому браузері. Коментарі ще можна застосовувати для того, щоб не відображати теги в браузері, це може стати в нагоді при редагуванні веб-сторінки, при цьому ви можете коментувати цілі блоки коду.

<!-- Тут можна писати коментар, який не буде відображатися в документі  -->