Що таке сайт?


Сайт - це сукупність електронних документів (веб-сторінок), об'єднаних під однією адресою (доменним ім'ям), пов'язаних між собою посиланнями. Доступ до сайту здійснюється через браузер.

Браузери

В даний час існує 5 основних видів браузерів. Всі вони практично однаково відображають інформацію, за винятком Internet Explorer, який деякі теги і властивості стилів відображає по іншому, наприклад, сприймає інакше ширину блоків, і ці особливості необхідно враховувати при верстці, але про це докладніше в кінці курсу.