Розділ 4. "Планета людей". Сторінки 221-234


1. Яка держава є найбільшою за площею у світі?

Росія.

2. Яка держава є найбільшою за чисельністю населення?

Китай.

3. Де саме на Землі розташовані найбільші за площею держави світу?

 • Росія - Євразія,
 • Канада, США - Північна Америка,
 • Китай, Індія - Азія,
 • Бразилія - Південна Америка.

4. Де саме на Землі зосереджені найчисельніші держави світу?

 • Росія - Європа,
 • США - Північна Америка,
 • Китай, Індія - Азія,
 • Бразилія - Південна Америка.

5. У якому порядку розподіляються держави за площею?

 1. Росія
 2. Канада
 3. Китай
 4. США
 5. Бразилія
 6. Австралія
 7. Індія

6. У якому порядку розподіляються держави за чисельністю населення?

 1. Китай
 2. Індія
 3. США
 4. Індонезія
 5. Бразилія

7. Знайдіть на карті найбільші за площею держави.

Див. питання 3, 5

9. Знайдіть на карті держави найбільші за чисельністю населення.

Див. питання 4, 6

1. Яка сусідня з Україною держава є найбільшою за площею?

Росія

2. Яка сусідня з Україною держава є найбільшою за чисельністю населення?

Росія

3. Що спільного між Україною та Росією, Білоруссю і Молдовою?

Кордони

4. Наскільки важливо знати про сусідні з Україною держави?

Для збереження національних геополітичних інтересів своєї країни.

5. Що спільного між сусідніми з Україною державами?

Спільна історія, багато схожості у господарстві, культурі, населенні.

6. Що відмінного між сусідніми з Україною державами?

Мова, етнічний склад населення, культурні відмінності

7. Визначте за картою держави, з якими Україна має сухопутні кордони.

Росія, Білорусь, Польща, Молдова, Угорщина, Словаччина.

8. Визначте за картою держави, з якими Україна має морські кордони.

Туреччина, Болгарія, Грузія

1. Які є основні види господарської діяльності?

 • промисловість
 • сільське господарство
 • сфера послуг

2. Чи можливі зміни складових географічної оболонки людиною?

Освоєння нових територій, збільшення обсягів видобутку ресурсів, повернення відходів виробництва, забруднення навколишнього середовища, виснаження мінеральних ресурсів, енергетична проблема.

2. Наскільки небезпечними є зміни літосфери внаслідок господарської діяльності?

Збільшення обсягів видобутку ресурсів, повернення відходів виробництва, забруднення навколишнього середовища, виснаження мінеральних ресурсів.

3. Чим небезпечні зміни біосфери внаслідок господарської діяльності?

Вимирання багатьох рідкісних видів рослин і тварин

4. Які можливі наслідки змін гідросфери внаслідок господарської діяльності?

Обміління річок, забруднення води, в наслідок цього загибель тварин і рослин.

5. У чому полягає небезпека змін атмосфери внаслідок господарської діяльності?

Забруднення атмосфери, парниковий ефект, озонова дірка, онкозахворювання самих людей.

6. Оцініть вплив господарської діяльності на природу.

Збільшення обсягів видобутку ресурсів, повернення відходів виробництва, забруднення навколишнього середовища, виснаження мінеральних ресурсів.
Вимирання багатьох рідкісних видів рослин і тварин Обміління річок, забруднення води, в наслідок цього загибель тварин і рослин. Забруднення атмосфери, парниковий ефект, озонова дірка, онкозахворювання самих людей.

1. Що вважається забрудненням довкілля?

Процес зміни складу і властивостей однієї або декількох сфер Землі внаслідок діяльності людини.

2. Що є природоохоронними територіями?

Території, створені з метою охорони природних ландшафтів від надмірних змін внаслідок господарської діяльності людини: заповідники, національні парки, заказники

3. Які є наслідки забруднення довкілля?

Збільшення обсягів видобутку ресурсів, повернення відходів виробництва, забруднення навколишнього середовища, виснаження мінеральних ресурсів. Вимирання багатьох рідкісних видів рослин і тварин Обміління річок, забруднення води, в наслідок цього загибель тварин і рослин. Забруднення атмосфери, парниковий ефект, озонова дірка, онкозахворювання самих людей

4. Яка є потреба в охороні природного середовища?
Раціональне використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів , забезпечення екологічної безпеки.

5. Чим небезпечне забруднення атмосфери?

Парниковий ефект, озонова дірка, онкозахворювання людей.

6. Як можна визначити забруднення гідросфери?

Візуально та за допомогою лабораторних досліджень (взяття проб води на хімічний склад у криницях, річках, озерах, морях).

7. Оцініть рівень забруднення довкілля в результаті здійснення різних видів господарської діяльності.

Найбільшого впливу господарської діяльності зазнало атмосферне повітря. Воно є найбільш забрудненим у промислових центрах. Головним джерелом забруднення атмосфери є автомобільний транспорт, а також промисловість (металургія, хімічна, енергетика). Значних змін зазнала гідросфера (водосховища, стічні води), особливо впливає сільське господарство (міндобрива та отрутохімікати, що змиваються з полів).Дуже забруднені ґрунти (міндобрива, отрутохімікати, радіоактивне забруднення).

1. Укажіть чисельність населення світу:

А - 4 млрд осіб, Б - 5 млрд осіб, В - 6 млн осіб, Г - 7 млрд осіб

2. Зазначте, що таке густота населення:

А - Кількість людей, що проживає на 1 км². Б - Кількість людей, що проживає на 100 км², В - Кількість людей, що проживає на 100 м², Г - Кількість людей, що проживає в межах однієї країни

3. Визначте найчисельніший народ світу:

А - Росіяни, Б - Американці, В - Хіндустанці, Г - Китайціі

4. Зазначте, що таке забруднення природного середовища:

А - Привнесення в навколишнє середовище не характерних для нього речовин; Б - Привнесення в навколишнє середовище великої кількості органічних решток; В - Створення міських звалищ; Г - Переміщення у великій кількості гірських порід

5. Оберіть держави, з якими межує Україна:

1 - Угорщина. 2 - Чехія, 3 - Словаччина. 4 - Болгарія. 5 - Німеччина, 6 - Румунія, 7-Грузія