Розділ 2. Земля на плані і карті. Відповіді до сторнки 42


1. Що таке компас?

Географічний прилад для орієнтування на місцевості.

2. Що таке азимут і в якому напрямку його відраховують?

Кут між напрямом на північ і напрямом на даний предмет. Кут відраховують тільки за годинниковою стрілкою.

3. Чим відрізняються орієнтування за компасом і за картою?

Орієнтування по карті відрізняється від орієнтування по компасу тим, що карту орієнтують по лініях місцевості або орієнтирам.

4. Для чого під час орієнтування за допомогою карти й компаса потрібно суміщати їхні напрямки північ — південь?

Щоб уникнути помилок при орієнтуванні на місцевості, щоб встановити відповідність зображених природних об'єктів на карті та на реальній місцевості.

5. Які є способи вимірювання відстаней на місцевості?

На око, кроками, за звуком, спеціальними приладами (далекомірами).

6. Які є особливості визначення напрямків за допомогою азимута?

Є істинний азимут і є магнітний. Кут між істинним і магнітним азимутом називають магнітним відхиленням. Його враховують при орієнтуванні на місцевості.