Розділ 2. Земля на плані і карті. Відповіді до сторінки 71


1. Оберіть умовний знак вітряка:

В

2. Зазначте лінії, які на карті вказують напрямок північ-південь:

А-Екватор, Б-Паралелі. В-Меридіани, Г - Горизонталі.

Відповідь: В

3. Знайдіть відповідність між сторонами горизонту та значеннями азимутів 1 - Схід, 2 - Південний захід, 3 - Захід, 4 - Північний схід; А-45°, Б - 270°, В - 180°, Г - 90°, Д - 225°

1 -Г, 2- Д, З -Б, 4-А.

4. Зазначте, чим схожі між собою план і карта:

1 - Виконуються в масштабі, 2 - Виконуються без спотворень, 3 - Орієнтуються за сторонами горизонту, 4 - Охоплюють значні за площею території, 5 - Мають градусну сітку, 6 - Географічні об'єкти на них показують умовними знаками, 7 - Є детальним зображенням земної поверхні.

Відповідь: 1,6.

8. Переведіть числовий масштаб 1 :10000 в іменований.

В 1см - 100м.