Розділ 2. Земля на плані і карті. Відповіді до сторінки 70


1. Які існують правила відліку географічних координат?

Визначення географічних координат починається з географічної широти.
Екватор поділяє Землю на північну та південну півкулі.

  1. Точки розташовані к півночі від екватора знаходяться в північної півкулі, відповідно мають північну широту, пн.ш.
  2. Точки, розташовані к півдню від екватора знаходяться в південній півкулі, відповідно мають південну широту, пд.ш.
  3. Точки, розташовані к заходу від початкового меридіана знаходяться в західній півкулі, мають західну довготу, зх.д.
  4. Точки, розташовані к сходу від початкового меридіана знаходяться в східній півкулі, мають східну довготу, сх.д.

2. У яких одиницях вимірювання можна визначити відстань між точками на карті?

В градусах та кілометрах.

3. Чим відрізняється географічна широта від географічної довготи?

4. Між якими лініями градусної сітки визначається географічна широта і географічна довгота?

Широта між паралелями, довгота між меридіанами

5. Для чого необхідно знати географічні координати місцевості?

Для орієнтування на місцевості, знаходження певного об'єкта на місцевості.
Для визначення місця знаходження географічної точки.

5. Чому довжина дуги одного градуса будь-якого меридіана майже однакова, а паралелей - різна?

Тому що, всі меридіани мають однакову довжину і форму півкіл. Тому довжина дуги одного градуса меридіана скрізь однакова і становить 111 км. На глобусі й карті паралелі не однакові за довжиною. Найдовша паралель - екватор. Від нього в напрямку до полюсів радіус кіл-паралелей зменшується і відповідно зменшується їх довжина. За величиною дуги паралелі можна визначати відстані, але потрібно враховувати, що паралелі - кола, різні за довжиною. Тому в напрямку до полюсів буде зменшуватися і величина 1° паралелі в кілометрах.

6. Визначте географічну широту місця, діаметрально протилежного м. Київ.

Київ - 51°пн.ш. 31° сх.д.
Точка - антипод (діаметрально протилежна м. Київ)

0°+51° = 51°пд.ш.
180° -31° сх.д. =149°зх.д.
Точка протилежна м. Києву 51° пд.ш. 149° зх.д.

7. Визначте назви точок, координати яких: а) 0° географічної широти і 0° географічної довготи; б) 51°30' пн. ш. і 0°07' зх. д.

а) Точка на екваторі в Атлантичному океані б) Лондон