Розділ 2. Земля на плані і карті. Відповіді до сторінки 62


1. Як поділяють карти за масштабом?

  • Великомасштабні від 1:10000 до 1:200000.
  • Середньомасштабні від 1:200000 до 1:1000000.
  • Дрібномасштабні карти мають масштаб менший за 1:1000000.

2. Які бувають карти за змістом і призначенням?

  • За змістом: загально географічні, тематичні: фізико-географічні, економіко-географічні, комплексні.
  • За призначенням: навчальні, військові, туристичні, дорожні.

3. Чим відрізняються загальногеографічні карти від тематичних?

Загальногеографічні карти дають найповнішу географічну характеристику будь-якої місцевості.
Тематичні карти - характеризують об’єкти та явища на певну тему, яку визначає їхня назва.

4. З якою метою створюють атласи?

У географічних атласах усі карти доповнюють одна одну і допомагають одночасно працювати з кількома картами.

5. Чому карти бувають різними за охопленням території?

Для більш детального вивчення географічних об’єктів.

6. Яким є наукове і практичне значення географічних карт?

Географічні карти призначені для виконання наукових досліджень, технічних завдань, в різних галузях господарства.