Розділ 2. Земля на плані і карті. Відповіді до сторінки 48


1. Що таке масштаб?

Масштаб - число, що показує у скільки разів зменшене зображення.

2. Які існують види масштабу?

Числовий, іменований, лінійний.

3. Чим числовий масштаб відрізняється від іменованого?

Числовий масштаб записаний у вигляді дробового числа. Іменований масштаб виражений словами.

4. Від чого залежить масштаб зображення земної поверхні на плані і карті?

На плані вказується невелика ділянка місцевості, на карті — велика територія.

5. Якими є переваги лінійного масштабу?

За допомогою лінійного масштабу можна уникнути обтяжливих розрахунків масштабу.

6. Яким є наукове і практичне значення масштабу для зображення земної поверхні?

Масштаб використовують в таких науках як геодезія, картографія, проектування.

7. Визначте за картою півкуль відстань між Києвом та екватором, користуючись різними видами масштабу.

Наприклад, масштаб карти складає 1 см до 350 км (в 1 см - 350 км). Беремо нитку, прикладаємо кінець від м. Київ по меридіану до екватора, далі прикладаємо нитку до лінійки, отримуємо 15,8 см. Далі, 15,8 см * 350 км = 5530 км (за офіційними даними 5585 км, похибка=55 км).