Розділ 1. Розвиток географічних знань про землю.


Відповіді до сторнки 16

1. Як люди уявляли Землю в давнину?

Жителі Вавілону зображали світ у вигляді гори, на західному схилі якої розташований Вавілон. Мешканці Індії уявляли Землю у вигляді півкулі, що спирається на слонів, які стоять на великій черепасі.

2. Які основні наслідки дослідження Землі стародавніми вченими?

Розширялись географічні знання про навколишній світ.

3. Чому давні географи припускалися окремих географічних помилок?

Обмеженість наукових знань про навколишній світ.

4. Якими є заслуги Ератосфена?

Ератосфен вважається батьком географії. Він обчислив коло землі, виділив на землі п’ять теплових зон, майже точно обчислив довжину земного екватора.

5. Що спонукало стародавніх єгиптян і римлян досліджувати Землю?

Завойовницькі походи.

6. Чому Птолемея вважають засновником картографії?

Птолемей склав працю «Порадник з географії», яка доповнена 27 картами. У своїй праці він пояснює уявлення про земну кулю, географічні координати та градусну сітку.

7. Порівняйте карту Птолемея із сучасною картою півкуль і назвіть території земної кулі, яких не було на карті вченого.

Відсутні материки: Південна Америка, Північна Америка, Антарктида, Австралія, полярний регіон Арктика.

Відповіді до сторінки 20

1. Які території відкрили європейцям вікінги та Марко Поло?

Вікінги відкрили о. Гренландія, Ісландію та Північну Америку. Венеціанський купець Марко Поло відкрив для європейців Східну Азію.

2. Як називають епоху географічних відкриттів, яку започаткував Колумб?

Великі географічні відкриття.

3. Чому за часів Відродження відкриття нових земель посилилося?

В часи Відродження почався бурхливий розвиток географії як науки після епохи занепаду. В цей період з’явились глобус, друковані карти.

4. Чому Христофор Колумб назвав відкриті ним землі Індією?

Мрією мандрівників часів Колумба була казкова та багата Індія, шляхи до неї шукали багато європейських країн.

5. Яке значення для географії має «Книга» Марко Поло?

«Книга» Марко Поло цінна географічними дослідженнями багатьох країн, про які сучасники Марко Поло мали обмежену уяву.

6. Які наслідки подорожей вікінгів і Христофора Колумба?

Завдяки подорожам вікінгів та Христофора Колумба розширився кругозір європейців про навколишній світ: з’явилися Старий та Новий світ, що сприяло розвитку торгівлі та мореплавства.

7. За картою подорожей Христофора Колумба розробіть свій маршрут уявного плавання до Америки. Обґрунтуйте обраний маршрут.

Маршрут плавання шхуни «Санта Лючія»

  • Судно випливає з гавані біля м. Рока до Великих Антильских островів через Атлантичний океан.
  • Курс південний захід - захід до Канарських островів. Поповнюємо запаси води та провіанту.
  • Далі - пливемо до островів Зеленого мису.
  • Далі курс - північний захід досягаємо Великих Антильських островів.
  • Далі курс - північний схід прибуваємо в гавань біля м. Рока.

Примітка: при проходженні 30°, ми враховували силу і напрям пасатних вітрів і течій, які допомагали нам скоріш добратись до визначених географічних об’єктів.

Відповіді до сторінки 25

1. Які мореплавці здійснили навколосвітні подорожі та експедиції?

Фернан Магеллан, Джеймс Кук, Іван Крузенштерн, Юрій Лисянський.

2. Яка основна мета навколосвітніх подорожей Нового часу?

Наприкінці XVII та у XVIII ст. тривають відкриття нових земель, навколосвітні подорожі та експедиції. Цей час в історії людства називають Новим. На світове панування претендує Англія, яка прагне розширення торговельних зв'язків і колонізації заморських територій. Тож насамперед із цією метою було організовано три навколосвітні експедиції англійського видатного мореплавця і дослідника Джеймса Кука.

3. Чи досягла своєї мети перша навколосвітня подорож Ф. Магеллана?

Магеллану не вдалося досягти берегів Індії, але шлях Магеллана через Тихий океан із часом став морською дорогою.

4. Кого і чому можна назвати Колумбом Австралії?

Абель Тасман.

5. Яке значення навколосвітніх подорожей для пізнання Землі?

Розширення географічних уявлень про навколишній світ.

6. Яке значення мало відкриття шостого материка?

Відкриття Антарктиди довело наявність південного материка, визначення його кордонів, описання берегів, особливості антарктичного льоду, клімату Антарктиди.

7. Визначте місця перебування експедиції Ф. Беллінсгаузена та М. Лазарева. Які острови могли побачити мореплавці?

У1819 р. російські мореплавці Ф. Ф. Беллінсгаузен і М. П. Лазарев на воєнних шлюпах «Восток» й «Мирний», відвідали Південну Георгію та намагались проникнути в глиб Південного Льодовитого океану. В перший раз, 28 січня 1820 року, майже на меридіані Гринвіча, вони досягли 69°21' півд. ш. і відкрили сучасну Антарктиду.

Відповіді до сторінки 29

1. Яка організація стала ініціатором міжнародних досліджень земної кулі як на суходолі, так і в океані?

Міжнародний Географічний Союз.

2. Які є видатні українські вчені-географи?

Степан Рудницький, Василь Докучаєв, Павло Тутковський.

3. Чому час від часу змінюються дані про найглибшу западину світу?

У зв’язку з інтенсивністю рухів земної кори.

4. Чим відрізняється внутрішній туризм від міжнародного?

Внутрішній туризм — мандрування громадян в межах своєї країни. Міжнародний туризм включає в’їзний та виїзний туризм.

5. У чому полягає необхідність сучасних міжнародних досліджень у приполярних широтах?

Міжнародні дослідження у полярних широтах проводяться з метою вивчення екології тваринного та рослинного світу та їх захисту.

7. Яке значення туризму на сучасному етапі?

Розширює географічний кругозір людини. Укріплює міжнародні та політичні зв’язки країн.

Відповіді до сторінки 34

1. Зазначте стародавнього мислителя, який бував у Скіфії (теперішні території Північного Причорномор'я України)

А - Ератосфен; Б - Геродот; В - Птолемей; Г - Анаксімандр;

Б) Геродот.

2. Зазначте мандрівника, який здійснив першу навколосвітню подорож

А - Абель Тасман; Б - Васко да Гама; В - Фернан Магеллан; Г - Бартоломеу Діаш;

В) Фернан Магеллан.

3. Знайдіть відповідність між мандрівниками та їхніми географічними відкриттями

1 - Христофор Колумб, 2 - Фернан Магеллан, 3 - Васко да Гама, 4 - АбельТасман; А - Відкрив острови Нової Зеландії та інші острови навколо Австралії Б - Здійснив другу навколосвітню подорож, В - Відкрив Новий Світ, Г - Відкрив шлях до Індії, Д - Здійснив першу навколосвітню подорож

1-В, 2- Д, З-Г, 4- А.

4. Зазначте дослідників полярних областей Землі

1 - Руаль Амундсен, 2 - Амеріго Веспуччі, 3 - Роберт Пірі, 4 - Марко Поло, 5 - Абель Тасман, 6 - Роберт Скотт, 7 - Фернан Магеллан

Відповідь: 1,3,6.

4. Оберіть учених, які в різні часи досліджували територію України

1 - Михайло Лазарев, 2 - Степан Рудницький, 3 - Василь Докучаев, 4 - Джеймс Кук, 5 - Роберт Пірі, 6 - Марко Поло

Відповідь: 2,3.