П'єса «Наталка Полтавка» (1819)


Ключові слова:

  • драма;
  • початок нової української драматургії;
  • соціально-побутова власне драма (малоросійська опера — за визначенням автора);
  • складається з двох дій;
  • у тексті 22 пісні (занумеровано 19);
  • зображення життя й побуту українських селян на початку XIX ст.; вірність у коханні людей із народу;
  • засудження покірності долі, владі та застарілим народним звичаям;
  • дівчина з народу зображена як ідеал (новаторство).