Прислів'я та приказки


1. Приказкою є вислів

Г - Від вересня вогонь і в полі, і в хаті.

2. Прислів'ям є вислів

Г - Уранці чути грім — увечері буде дощ.

3. Установіть відповідність.

1. Вилами по воді писано - В - невідомо.
2. Сидить, як засватаний - А - несмілий.
3. У чорта на куличках - Д - далеко.
4. Коса найшла на камінь - Г - посваритися.

4. Які спільні і які відмінні ознаки мають приказки та прислів'я?

Спільні ознаки приказки та прислів'я
Приказки й прислів'я, як і загадки, належать до найменших жанрів усної народної творчості. Це стійкі фрази, що в стислій і точній формі висловлюють думку про певні життєві явища, людські риси та вчинки. Приказки й прислів'я не вживаються в прямому значенні, їх не треба сприймати буквально, бо їх справжній зміст прихований. Прислів'я й приказки показувати мудрість попередніх поколінь нашого народу,
Відмінні ознаки приказки та прислів'я:
Прислів'я здебільшого мають дні граматичні основи, тобто вони є складним, інтонаційно завершеним реченням. А приказки коротші, вони переважно бувають частиною речення. Прислів'я
— довершений за змістом вислів про риси та вчинки людей з повчальним характером. Приказка — це образний вислів, що влучно характеризує людину, але на відміну від прислів'я висловлює думку неповно.

5. На які тематичні групи поділяються приказки та прислів'я?

Прислів'я та приказки поділяються на групи. за змістом: дружба, сусідство, дозвілля, згода й сварки, майнові й грошові відносини, біда, правда й неправда, бідні й, багать рідний край, вірування, природа, господарська діяльність людини.

6. Доведіть, що вислів Поженешся за двома зайцями — жодного не здоженеш — не приказка, а прислів’я.

«Поженешся за двома зайцями — жодного не здоженеш» є прислів'ям, бо має висновок у першої частини, має повчального характеру, має дві граматичні основи.

7. Поміркуйте, чому серед висловів про народні прикмети переважають саме прислів'я, а не приказки.

Про народні прикмети переважають саме прислів'я, тому ще вони довершені за змістом та мають повчальний характер. Вони здавна були життєвим орієнтиром для мудрих людей

8. Чому, на вашу думку, найбільше приказок і прислів'їв саме про господарську діяльність людини?

До них належать прислів'я приказки про працю в полі й саду, речі побуту, про тварин, птахів і звірів, транспорт, ремесла і професії, про їжу і народні прикмети. Завдяки їм люди могли зрозуміти коли їм засівати поля, збирати вражай. Яка буде погода.

9. Чому прислів'я та приказки називають «золотими зернами народної мудрості»?

Прислів'я та приказки називають «золотими зернами народної мудрості», тому що вони відображають мудрість попередніх поколінь нашого народу, його погляди на світ, людину, її характер
і поведінку.

10. Що дає людині знанні приказок і прислів'їв?

Приказок і прислів'їв висловлюють думку про певні життєві явища, людські риси та вчинки. Тому якщо знати та разуміти їх, то можно вчитися і здобувати життєвий досвід який закладений в них.

11. Доберіть кожній групі прислів'їв і приказок назву й запишіть ці назви в робочий зошит разом із номером групи.

1. Про гроші. 2 Про сусідів. 3. Про врожай. 4. Про друзів. 5. Про рідну землю. 6. Про ледацюг. 7. Про Бога. 5. 9. 10. Про бідних і багатих. 11. Про біду. 12. Про правду

12. З якими з наведених вище приказок чи прислів'їв ви можете погодитися, а з якими — ні? Чому?

Можна погодитися зі всіма приказками та прислів'їв, крім:

  • не заглядай до сусіда, може, з того може бути біда.
  • Життя собаче, зате слава козача.
  • Козак з бідою, як риба з водою.
  • Дотанцювалися, що без хліба осталися.
  • Кожні ворота для бідного заперті.
  • He всю правду треба людям знать, треба щось і собі сховати.


У вибраних приказках та прислів'ях все трохи перебільшено.

1. Випишіть з казки «Мудра дівчина» прислів'я і приказки, розтлумачте їхнє значення.

Земля-мати: вона усіх напуває й годує - землі дає нам воду та їжу, тому до неї потрібно відноситься с любов'ю як до матері. Думкою враз куди хоч перелетиш - в думках ми можемо бути де завгодно й уявити собі що завгодно, А не зробить, то буде лихо.

3. Складіть діалог (8-10 реплік)

- Здоров, Василь!
- Ta здоров, Тарас! Ледве тебе впізнав, багатим будеш! Так ти щільно у плащ загорнувся!
- Атож, сьогодні така злива, що добрий господар соб о ; - А я навіть куртки не вдягнув. Кожух лежить, а дурень дрижить.
- Я зараз, Василь, згадую минулий тиждень. Так було добре, тепло. Така тиха стояла погода, хоч мак сій.
- Ага, а тепер - на тобі! Так холодно, що, якби я не вмів дрижати, то й зовсім замерз би!
- Ну, прощавай, друже. Піду я вже додому, несила під дощем стирчати.
- І ти бувай! Побіжумерщій грітися.