Протоколи передачі даних


Взаємодія таких компонентів, таких як, комп'ютерів, серверів, маршрутизаторів, комутаторів і т.д. визначається протоколами. Кожен протокол - це чіткий і певний набір правил і угод, що приписує, яким чином проводиться обмін та обробка інформації.

Найбільш відомі протоколи, використовувані в мережі Інтернет:

  • HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) - це протокол передачі гіпертексту. Протокол HTTP використовується при пересиланні Web-сторінок з одного комп'ютера на інший.
  • HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) - це теж протокол для передачі гіпертексту, але використовує додаткове шифрування даних, для більш безпечної передачі інформації.
  • FTP (File Transfer Protocol) - це протокол передачі файлів зі спеціального файлового сервера на комп'ютер користувача. FTP дає можливість абоненту обмінюватися двійковими і текстовими файлами з будь-яким комп'ютером мережі. Встановивши зв'язок з віддаленим комп'ютером, користувач може скопіювати файл з віддаленого комп'ютера на свій або скопіювати файл зі свого комп'ютера на віддалений.

Схема HTTP-запиту сторінки

Користувач набирає в браузері адресу потрібного йому сайту, після чого надсилається HTTP-запит серверу. Сервер визначає тип сторінки з розширення запитуваної файлу. Якщо розширення .html, то це сторінка статична, і він відразу формує html-сторінку і відправляє її назад користувачеві. Якщо розширення, наприклад .php, то в цьому випадку, сторінка вже динамічна, і сервер, в цьому випадку, підключає інтерпретатор php, який у свою чергу може звернутися в базу даних і отримати звідти необхідні дані. Після цього сервер також формує зміст html-сторінки і відправляє її користувачеві, який бачить цю сторінку в браузері.