Проаналізуйте визначення інформаційного процесу, інформаційної культури


1. Проаналізуйте визначення:
а) інформаційного процесу, інформаційної технології, інформаційної системи;
б) інформаційної культури, інформаційної грамотності, ІКТ-компетентності - та побудуйте відповідні схеми для порівняння.

Інформаційний процес

Інформаційна

технологія

Інформаційна

система

послідовна зміна уявлення про інформацію або (та) її стану в результаті дії, яка з нею виконується.

Такою дією є - створення, збирання, обробка, відображення, передавання, розповсюдження, зберігання, використання, захист, знищення інформації.

сукупність методів, процесів і засобів обробки інформації (з метою її збирання, опрацювання, розповсюдження, показу, зберігання, використання).

сукупність апаратних, програмних засобів і організаційне забезпечення для обробки та збереження інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Інформаційна культура

Інформаційна

грамотність

ІКТ-компетентності

вміння використовувати оптимальні способи, методи та засоби поводження з будь-якою інформацією для вирішення теоретичних і практичних задач.

наявність знань і вмінь для вірної ідентифікації інформації, потрібної для вирішення певної проблеми або виконання певного завдання.

здатність до засвоєння відповідних знань і розв’язання завдань у своїй діяльності за допомогою ПК.