Працюємо в парах. Вправа 1. Сторінка 127


Фрагменти програм для реалізації вказаних завдань.
П’ятому елементу лінійної таблиці з 10 елементів надати значення 123:

var a:array[1..10] of Integer;
і: Integer; begin
Writeln (‘Початковий масив:’);
for i:=l to 10 do
begin
a[i]:=Random(200);
Write (a[i],’ ‘); end;
Writeln;
a[5]:=123;
Writeln (‘Отриманий масив з 5-м елементом, який дорівнює 123:’); 
for і:=1 to 10 do Write(a[i],’ ‘);
Writeln;
ReadIn;
end.

2. Першому елементу лінійної таблиці з 10 елементів надати значення восьмого цієї ж таблиці:

var а:аггау[1..10] of Integer;
i:Integer;
begin
Writeln (‘Початковий масив:’);
for i:=l to 10 do
begin
a[i]:=Random(10);
Write <a[i],’ ‘); end;
Writeln;
a[1]:=a[8];
Writeln (‘Отриманий масив:’); for i:=l to 10 do Write(a[i],’ ‘);
Writeln;
Readln;
end.

3. Елементу з номером і лінійної таблиці надати значення 15.5. Оскільки в умові не зазначено розмір масиву та процедуру надання вказаного значення, то розширимо її до реалізованого нижче алгоритму: нехай всього в результаті ми отримаємо таблицю з 5 елементів (const n = 5), початково вказавши 4. Алгоритм ідеї розв’язку виглядає наступним чином: перед тим, як вставити елемент у вказану позицію масиву, потрібно всі елементи, починаючи з доданої позиції пересунути на один назад. Таким чином комірка із вказаним номером стає вільною, та в неї можна помістити число, яке дано за умовою.

4. Для виконання даного завдання можна скористатись реалізацією попередньої задачі (3).

5. Другому елементу лінійної таблиці з 10 елементів надати значення вмісту цієї клітинки збільшене вдвічі.

var a:array[1..10] of real;
i:Integer;
begin
Writeln (‘Початковий масив:’);
for і:=1 to 10 do
begin
a[i]:=Random(9)+1;
Write (a[i],’ ‘);
end;
Writeln;
a[2]:=a[2]*2;
Writeln (‘Отриманий масив:’); 
for i:=1 to 10 do Write(a[i],’ ‘); 
Writeln;
Readln;
end.