Працюємо в парах. Сторінка 118


1. В середовищі Lazarus елемент управління Memo є багаторядковим текстовим редактором (слугує для відображення на екрані результату — підсумкового тексту), а елемент Label (тип — String) призначено для виведення постійного тексту (мітки) на форму, елемент Edit (тип — String) є полем вводу - редагування рядка символів.

2. Для опрацювання елементів табличних даних для їх подальшого опрацювання (додавання, дублювання, запису в різному порядку) існують функції StrToInt — перетворення рядка в ціле число; StrToInt— перетворення рядка в дійсне число.

3. Приклади проектів, у яких доцільно вводити значення табличної величини: а) текстові поля чи написи — задача на знаходження гіпотенузи трикутника з заданими катетами; знаходження відстані, різниці часу тощо; б) генерування випадкових чисел — для складання програм для випадкового заповнення даними у вказаному діапазоні (заповнення елементів зазначеної таблиці числами від -5 до 10; знаходження суми 100 випадкових чисел тощо); в) елемент управління — багаторядкове поле — може бути використане у багатьох завданнях (наприклад, для введення елементів масиву); г) елемент управління — таблиця рядків — для оформлення інтерфейсу введення даних для розрахунку приросту населення за останні 5 років у містах-мільйонниках України; д) вікно повідомлення, використовується для реалізації будь- якого завдання (наприклад, вивести в ShowMessage всі від’ємні парні елементи таблиці, або вивести кількість нульових елементів таблиці, або вивести повідомлення про те, що кількість введених рядків перевищує розмір масиву).