Працюємо самостіно. Сторінка 139. Вправа 4


«Швидкий пошук»

var
k,i: byte; 
n, m: longint; 
begin
readln(k);
n := 0; 
і := 1;
while i<k do begin 
n :=n + 5; m :=n;
while m > 0 do begin
if (m mod 10 <> 5) and (m mod 10 <> 0) then break;
 m :=m div 10; 
end;
if m= 0 then і := i + 1; end;
writeln(n);
end.