Поема «Сон (У всякого своя доля...)» (1844)


Ключові слова:

 • ліро-епос;
 • сатирична поема (політична сатира);
 • за способом відображення дійсності — комедія (підзаголовок Т. Шевченка);
 • форма сну;
 • вступ і три частини: зображення України, Сибіру й Петербурга;
 • сцена «генерального мордобитія» (І. Франко);
 • «сміливий маніфест слова проти темного царства» (І. Франко)\
 • широкий арсенал засобів сатири (іронія, сарказм, гротеск, карикатура);
 • зображення справжньої суті російського імперського режиму;
 • засудження самодержавства й кріпосництва в Російській імперії;
 • висміювання вірнопідданства й аморальності земляків-перевертнів.

Жанр: сатирична поема. Має підзаголовок комедія (сатиричне зображеннядійсності).
Твір написано після першої подорожі в Україну.
Автор обрав прийом сну не випадково: саме так можна було подорожувати усією Російською імперією. Це перший твір політичної сатири.
Сатиричні засоби: гротеск (спотворення), сарказм (злий сміх), іронія (насмішка).
Композиція: вступ (перегукується з твором Сковороди); подорож Україною (чудова природа контрастує зі злиднями кріпаків)