Павло Тичина. Хор лісових дзвіночків. Гаї шумлять...Хор лісових дзвіночків

Поміркуй!

Які почуття, який настрій викликав у тебе вірш П. Тичини «Хор лісових дзвіночків»?

Вірш викликає почуття радості, захоплення природою, відчуття легкості й свіжості. Створюється піднесений, світлий настрій.

Яка пора року змальована у творі?

У творі змальована весна - це видно з опису сонця, неба, поля, квітучої природи.

Про що мріють-співають дзвіночки? До кого вони звертаються? Що потрібно квітці, аби буйно рости і квітнути?

Дзвіночки мріють про гарну сонячну погоду, про теплий ясний день, щоб сонце і дощ допомагали рости рослинам і зерну. Вони звертаються до хмар з проханням не затуляти сонце.

Випиши з тексту вірша епітети разом із означуваними словами. З якою метою використовує їх автор?

Епітети: світлу тінь, розкішні сни, затишні гаї, золоте поле. Автор використовує їх для створення поетичних образів, передачі краси природи.

Чому вірш схожий на пісню? Зверни увагу на незвичну побудову кожної строфи цієї поезії. Перечитай пари слів, що римуються. Які звуки найчастіше повторюються? Яку мелодику створюють ці художні засоби?

Вірш схожий на пісню через особливу будову строф, повтори окремих слів і звуків. Кожна строфа складається з двох частин, де повторюються слова "день" і "тінь". Часто вживаються звуки "д", "н", створюючи мелодійність і ніжність.

Гаї шумлять...

Поміркуй!

Які кольори і звуки природи можна відтворити в уяві, читаючи вірш «Гаї шумлять»?

Уявити можна зелені кольори листя, блакитне небо, золотаве сонце. Чути шум гаїв, дзвін, шепіт трав, журчання річки.

Який настрій ліричного героя цієї поезії?

Ліричний герой перебуває у захопленому, піднесеному настрої, милується красою природи.

Які види пейзажу поєднані у вірші «Гаї шумлять...»?

Поєднані пейзажі лісу, луків, річки.

Уяви себе відеохудожником/відеохудожницею, що знімає кліп за цим твором. На яких кадрах, на твою думку, варто зосередити увагу?

Знімати краєвиди гаїв, полів, річки, неба, передавати рух хмар, блиск сонця, плин води.

Доведи, що у віршах «Хор лісових дзвіночків» і «Гаї шумлять...» природа постає перед читачами/читачками саме «олюдненою». Наведи і проаналізуй відповідні рядки із цих творів.

У обох віршах природа наділена людськими рисами - гаї шумлять, шепочуть трави, ріка тремтить. Це олюднення.

Що споріднює поетичний пейзаж П. Тичини «Гаї шумлять...» і живописний пейзаж С. Васильківського «Околиця Кам’яної Балки»? А які відмінності між ними?

Поєднують твори захоплення красою природи, відтворення її звуків і кольорів. Відмінність - у вірші більше уваги ліричним переживанням, а на картині - зображенню пейзажу.

Літературознавчий клуб

Поміркуй!

Яку метафору використовує поет для передачі у вірші «Хор лісових дзвіночків» гармонії світла й тіні?

У вірші "Хор лісових дзвіночків" Павло Тичина використовує метафору "світлу тінь", яка ілюструє гармонію світла і тіні. Це поєднання двох, здавалося б, протилежних явищ, які у творі символізують природну злагоду і баланс. Тінь, яка зазвичай асоціюється з чимось темним чи негативним, у Тичини стає "світлою", набуває позитивного забарвлення, вказуючи на її нерозривний зв'язок зі світлом і необхідність для створення повної картини гармонійного світу.

Знайди у вірші «Гаї шумлять...» такий самий приклад: порівняння, у якому зоровий образ набуває ознак слухового

У вірші "Гаї шумлять..." є таке порівняння: "Горить-тремтить ріка, як музика". Тут зоровий образ ріки набуває рис слухового образу музики.

Поміркуй!

Тичина вважав, що людина буде щасливою, коли навчиться бачити гармонію і красу світу. Знайди підтвердження цієї думки у вірші «Гаї шумлять...». Процитуй відповідні рядки

Підтвердження думки про те, що людина буде щаслива, якщо навчиться бачити гармонію світу, знаходимо у рядках вірша "Гаї шумлять...":

Милуюся-дивуюся, чого душі моїй так весело".

Чи погоджуєшся ти з такою позицією поета? Проілюструй свої висновки прикладами із власного життєвого досвіду.

Я погоджуюсь з думкою поета. На мій погляд, вміння помічати красу навколишнього світу, радіти їй дійсно робить людину щасливішою. Наприклад, коли я спостерігаю чудовий захід сонця чи прогулююсь лісом, це приносить мені радість і натхнення.

Що тобі відомо про неологізми з уроків української мови?

З уроків української мови я знаю, що неологізми - це новостворені слова, які з'являються в мові для називання нових предметів чи явищ.

Як ти розумієш значення неологізмів, створених П. Тичиною?

У вірші П. Тичини "Гаї шумлять..." неологізм "золото-поколото" я розумію так:

 • "Золото" - вказує на золотавий колір річки в променях сонця.
 • "Поколото" - асоціюється з рухом, коливанням хвиль на річці. Можливо, нагадує обертання колеса (як "покотьоло").

Тобто цей неологізм допомагає передати й колір, і рух води в річці, створюючи незвичайний поетичний образ.

Підсумуй!

Прочитай ще раз вірші Павла Тичини. Яку пору року найбільше любив поет? Як ти гадаєш, за що?

Найбільше поет любив весну, адже саме в цю пору року природа пробуджується до життя, все цвіте і радіє сонцю.

Що об’єднує вірші «Хор лісових дзвіночків» і «Гаї шумлять...»? Як передано в них гармонію у природі? Як ти гадаєш, що головне у цих творах — змалювання природи чи розкриття почуттів ліричного героя?

Вірші об'єднує захоплення красою природи, змалювання гармонії світла і тіні, звуків лісу чи поля. Гармонія втілена через метафори, порівняння.

Сформулюй провідні мотиви поезій «Хор лісових дзвіночків» і «Гаї шумлять...». Які художні засоби увиразнюють мотив кожної з них?

Головне в цих творах - емоційне сприйняття природи ліричним героєм, його почуття. Описи лише тлом.

"Хор лісових дзвіночків"

Провідні мотиви:

 • Гармонія природи та музики: поет порівнює лісові дзвіночки з хором, що співає, створюючи образи, в яких природа живе та співає, наче згуртований хор.
 • Циклічність і плинність часу: мотив дня, який настає, і тіні, яка відступає, символізує вічний ритм природи.

Художні засоби:

 • Рефрен: Повторення слів "день" і "тінь" на кінці кожного рядка створює ритмічність і мелодійність, нагадуючи пісенний рефрен.
 • Метафора: "Лісові дзвіночки" як метафора співочого хору створює образ олюднення природи.

"Гаї шумлять..."

Провідні мотиви:

 • Єднання людини з природою: ліричний герой відчуває глибокий зв'язок з природою, відчуває її красу і мінливість.
 • Внутрішня гармонія: мотив веселості душі ліричного героя, який випливає зі спостереження і взаємодії з природою.

Художні засоби:

 • Уособлення: Приписування хмарам здатності "бігти" та річці "горіти-тремтіти", як музика, наділяє природні явища людськими властивостями.
 • Порівняння: "Ген неба край — як золото" створює яскравий візуальний образ.
 • Неологізм: "Золото-поколото" відображає оригінальний творчий підхід Тичини до мови, поєднуючи звук і колір.

Обидва вірші виражають глибокий зв'язок між природою і людиною, розкриваючи їх через багатство художніх образів і засобів.

Проведи з однокласниками/однокласницями естафету «Мікрофон»: «Сьогодні мене найбільше вразив поетичний образ..., тому що...».

Під час естафети я б відзначив образ золотої ріки у вірші "Гаї шумлять...", бо він незвичайний і яскравий.