Опишіть інформаційні процеси, які відбуваються під час вашої навчальної діяльності


2. Опишіть інформаційні процеси, які відбуваються під час вашої навчальної діяльності. Наведіть приклади технологій і засобів реалізації цих процесів.

Під час навчальної діяльності відбуваються всі існуючі інформаційні процеси (отримання, пошук, опрацювання, використання, подання та інші); прикладами технологій та засобами, які при цьому використовуються можуть бути: мультимедійні-, хмарні-, Інтернет-технології, різноманітні програмні засоби (наприклад, пакет застосунків Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Picture Manager).