Навчальні програми та основні підручники з інформатики в 2019/2020Основні навчальні програми
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика. 5–9 класи» (для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах) (колектив авторів) 5-8 Сайт МОН Наказ МОН від 07.06.2017 № 804
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика. 5–9 класи» (колектив авторів) 9 Сайт МОН Наказ МОН від 29.05.2015 № 585
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу «Інформатика. 5-9 класи» (за ред. академіків НАПН України А.М. Гуржія і В.Ю. Бикова) 9 Журнал «Комп’ютер в школі та сім’ї» Лист МОН від 17.07.2013 № 1/11-11636
Навчальна програма «Комп’ютерна графіка» для учнів 6 класів спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням предметів художнього циклу (авт. Ставицький С.Б., Старченко Л.М.) 6 Лист МОН від 04.08.2016 № 1/11-10681
Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки. В частині варіативної складової 9-11 ВГ BHV Лист ІМЗО від 12.05.2017 № 2.1/12-Г-109
Навчальна програма "Інформатика (рівень стандарту). 10-11 класи" 10-11 сайт МОН Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407
Навчальна програма "Інформатика (профільний рівень). 10-11 класи" 10-11 сайт МОН Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-9 класів загальноосвітні навчальних закладів (колектив авторів) 8-9 Сайт МОН Наказ МОН від 17.07.2013 № 983
Навчальні програми курсів за вибором та факультативів
Навчальна програма факультативного курсу «Основи опрацювання мультимедійних даних» (автор Крутієнко О.М.) 7-9 Миколаївський ОІППО Лист ІІТЗО від 26.06.2015 № 14.1/12-Г-835
Навчальна програма «Основи програмування» (автори Вапнічний С.Д., Зубик В.В., Ребрина В.А.) 7-9 http://info.hoippo.km.ua/do_novogo_navchalnogo_roku.html Лист ІМЗО від 28.07.2017 № 21.1/12-Г-355
Навчальна програма курсу за вибором «Основи робототехніки» (автор Кожем’яка Д.І.) 5-9 Пролего Лист ІМЗО від 04.12.2015 № 2.1/12-Г-106
Навчальна програма курсу за вибором "Цифрова та медіа грамотність" (авт. Саражинська Н.А., Якуба С.Ю.) 5-9 Лист ІМЗО від 29.03.2018 № 22.1/12-Г-184
Програма курсу за вибором "Основи апаратного та програмного забезпечення роботи комп'ютера" (автори Бойко Ю.В., Войцеховський М.О., Дзюба С.М., Проценко Т.Г.) 10-11 Газета «Інформатика» Лист ІІТЗО від 26.06.2015 № 14.1/12-Г-823
Програма курсу за вибором "Введення в мережі. Маршрутизація і комунікації" (автори Дзюба С.М., Ткаченко Т.В., Бойко Ю.В., Войцеховський М.О.) 10-11 Газета «Інформатика» Лист ІІТЗО від 26.06.2015 № 14.1/12-Г-824
Навчальна програма курсу за вибором "Основи криптології" (авт. Акуленко І.А., Красношлик Н.О., Лещенко Ю.Ю.) 9-10 ЧНУ імені Богдана Хмельницького Лист ІМЗО від 22.12.2016 № 2.1/12-Г-901
Програма курсу за вибором "Основи верстки та веб-програмування" (авт. Кузьменко А.В., Рибак О.С.) 10-11 Лист ІМЗО від 28.07.2017 № 21.1/12-Г-465
Навчальна програма курсу за вибором "Основи інтернету речей" (авт. Бойко Ю.В., Войцеховський М.О., Дзюба С.М., Проценко Т.Г.) 8-11 Лист ІМЗО від 04.07.2016 № 2.1/12-Г-466
Навчальна програма курсу за вибором "Компютерні презентації в редакторі Prezi" (авт. Перекрест Т.В.) 10-11 Лист ІМЗО від 27.07.2018 № 22.1/12-Г-580
Навчальна програма курсу за вибором (вибіркового модулю) "Введення в кібербезпеку" (авт. Войцеховський М.О., Гапонок Ю.М., Густяк О.М., Дзюба С.М., Проценко Т.Г.) 8-11 Лист ІМЗО від 05.07.2018 № 22.1/12-Г-498
Навчальна програма «Офісні інформаційні технології» (автори Потієнко В.О., Гочеряк Г. І.) 8-11
Навчальна програма курсу за вибором "Об’єктно-орієнтоване програмування мовою Java з вткористанням можливостей JavaFX для створення графічного інтерфейсу програмного продукту" (авт. Л. Борисевич, Р. Посацький, Ю. Кидик, В. Свястин) 10-11 Івано-Франківський ОІППО Лист ІМЗО від 06.06.2019 № 22.1/12-Г-329
Навчальна програма курсу за вибором "Програмування на Java" (авт. Іщеряков С.М., Двояк Г.П., Мішагіна О.Д.) 10-11 Івано-Франківський ОІППО Лист ІМЗО від 23.01.2019 № 22.1/12-Г-18
Навчальна прорама курсу за вибором "Практична мікроелектроніка" (авт. Дзюба С.М., Паладюк А.А., Черненко Л.М.) 10-11 2Д3Д Лист ІМЗО від 06.06.2019 № 22.1/12-Г-319
Навчальна програма курсу за вибором (вибіркового модулю) "Основи кібербезпеки" (авт. Войцеховський М.О., Гапонок Ю.М., Проценко Т.Г.) 10-11 Лист ІМЗО від 06.06.2019 № 22.1/12-Г-328
Основні підручники
Інформатика (підручник) Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П. 5 Оріон Наказ МОН від 31.05.2018 № 551
Інформатика (підручник) Ривкінд И.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. 5 Генеза Наказ МОН від 31.05.2018 № 551
Інформатика (підручник) Коршунова О.В., Завадський І.О. 5 ВД "Освіта" Наказ МОН від 31.05.2018 № 551
Інформатика (підручник) Корнієнко М.М., Крамаровська С.М., Зарецька І.Т. 5 Ранок Наказ МОН від 31.05.2018 № 551
Інформатика (підручник) Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А. 5 Ранок Наказ МОН від 31.05.2018 № 551
Інформатика (підручник) Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П. 6 Оріон Наказ МОН від 12.04.2019 № 472
Інформатика (підручник) Ривкінд И.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. 6 Генеза Наказ МОН від 12.04.2019 № 472
Інформатика (підручник) Коршунова О.В., Завадський І.О. 6 ВД "Освіта" Наказ МОН від 12.04.2019 № 472
Інформатика (підручник) Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А. 6 Ранок Наказ МОН від 12.04.2019 № 472
Інформатика (підручник) Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. 7 Генеза Наказ МОН від 20.07.2015 № 777
Інформатика (підручник) Казанцева О.П., Стеценко І.В., Фурик Л.В. 7 Навчальна книга - Богдан Наказ МОН від 20.07.2015 № 777
Інформатика (підручник) Гуржій А.М., Карташова Л.А., Лапінський В.В., Руденко В.Д. 7 Світ Наказ МОН від 20.07.2015 № 777
Інформатика (підручник) Пилипчук О.П., Ріпко Н.А., Шестопалов Є.А. 7 Аспект Наказ МОН від 20.07.2015 № 777
Інформатика (підручник) Морзе Н.В., Барна О.В.,
Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., Саражинська Н.А.
7 ВД «Освіта» Наказ МОН від 20.07.2015 № 777
Інформатика (підручник) Казанцева О.П., Стеценко І.В. 8 Навчальна книга - Богдан Наказ МОН від 10.05.2016 № 491
Інформатика (підручник) Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А. 8 Ранок Наказ МОН від 10.05.2016 № 491
Інформатика (підручник) Морзе Н.В., Вембер В.П., Барна О.В. 8 Оріон Наказ МОН від 10.05.2016 № 491
Інформатика (підручник) Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. 8 Генеза Наказ МОН від 10.05.2016 № 491
Інформатика (підручник для класів із поглибленим вивченням інформатики) Гуржій А.М., Карташова Л.А., Лапінський В.В., Руденко В.Д. 8 Світ Наказ МОН від 10.05.2016 № 491
Інформатика (підручник) Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А. 9 Ранок Наказ МОН від 20.03.2017 № 417
Інформатика (підручник) Морзе Н.В., Вембер В.П., Барна О.В. 9 Оріон Наказ МОН від 20.03.2017 № 417
Інформатика (підручник) Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. 9 Генеза Наказ МОН від 20.03.2017 № 417
Інформатика (підручник для класів із поглибленим вивченням інформатики) Руденко В.Д., Речич Н.В., Потієнко В.О. 9 Ранок Наказ МОН від 20.03.2017 № 417
Інформатика (рівень стандарту) (підручник) Морзе Н.В., Вембер В.П. 10 Оріон Наказ МОН від 31.05.2018 № 551
Інформатика (рівень стандарту) (підручник) Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. 10 Генеза Наказ МОН від 31.05.2018 № 551
Інформатика (рівень стандарту) (підручник) Руденко В.Д., Речич Н.В., Потієнко В.О. 10 Ранок Наказ МОН від 31.05.2018 № 551
Інформатика (рівень стандарту) (підручник) Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А. 10 Ранок Наказ МОН від 31.05.2018 № 551
Інформатика (профільний рівень) (підручник) Руденко В.Д., Речич Н.В., Потієнко В.О. 10 Ранок Наказ МОН від 31.05.2018 № 551
Інформатика (профільний рівень) (підручник) Руденко В.Д., Речич Н.В., Потієнко В.О. 11 Ранок Наказ МОН від 12.04.2019 № 472