Навчальні програми та основні підручники з географії в 2019/2020Основні навчальні програми
Географія. 10-11 клас. Профільний рівень. 11 Сайт МОН Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. 6-9 Сайт МОН Наказ МОН від 07.06.2017 № 804
Географія (поглиблене вивчення). Навчальна програма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (колектив авторів) 8-9 Сайт МОН Наказ МОН від 17.07.2013 № 983
Географія. 10-11 клас. Рівень стандарту 10 Сайт Мон Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407
Географія. 10-11 клас. Профільний рівень. 10 Сайт МОН Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407
Навчальна програма "Природничі науки" 10-11 клас
(авт. Д.Шабанов, О.Козленко)
10-11 Сайт МОН Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407
Навчальна програма "Природничі науки" 10-11 клас
(авт. І.Дьоміна, В.Задояний, С.Костик)
10-11 Сайт МОН Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407
Навчальна програма "Природничі науки" 10-11 клас
(авторський колектив під керівництвом Т.Засєкіної )
10-11 Сайт МОН Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407
Навчальна програма "Природничі науки" 10-11 клас
(авторський колектив під керівництвом В.Ільченко)
10-11 Сайт МОН Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407
Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів гуманітарного циклу (упор. Бєскова Н.В.) 1-11 Вікторія Рішення колегії МОН від 21.10.2008 Протокол № 1/11-5145
Навчальні програми курсів за вибором та факультативів
Навчальної програми «Географія для учнів 6-х класів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» (авт. Гавриш І. В., Грінченко О. І., Цацко О. П.) 6 Харків проект "Інтелект" Лист ІМЗО від 02.11.2016 № 2.1.1 /12-Г -807
Навчальної програми курсу за вибором «Географія рідного краю» для учнів 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Філончук З. В.) 6 КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" Лист ІМЗО від 06.12.2016 № 2.1.1 /12-Г -860
Навчальна програми курсу за вибором «Економіка рідного краю» для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Філончук З. В.) 7 КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" Лист ІМЗО від 06.12.2016 № 2.1.1 /12-Г -858
Збірник програм курсів за вибором та факультативів «Географія» у 2 частинах (упорядник Гільберг Т.) 6-11 Лист МОН від 10.08.2016 № 1/11-10921
Навчальна програма курсу за вибором «Географія економічних систем світу» (авт. Назаренко Т. Г.) 9-10 Інститут педагогіки НАПН України Лист ІМЗО від 27.06.2018 № 22.1/12-Г-436
Навчальна програма курсу за вибором «Всесвітній спадщина ЮНЕСКО» (авт. Назаренко Т. Г.) 9-10 Інститут педагогіки НАПН України Лист ІМЗО від 27.06.2018 № 22.1/12-Г-437
Навчальна програма курсу за вибором «Політична географія світу» (авт. Назаренко Т. Г.) 9-10 Інститут педагогіки НАПН України Лист ІМЗО від 27.06.2018 № 22.1/12-Г-435
Навчальна програма "Грунтознавство" (авт. Євсюченко Л. В., Істоміна Л. В.) 8 Лист ІМЗО від 12.05.2017 № 21.1/12-Г-87
Програми з географії для 5-9 класів Вальдорфських загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Марченко Н. Г., Столяр І. А.) 5-9 Асоціація вальдорфських ініціатив в Україні Лист МОН від 30.03.2015 №1/11-4502
Навчальні програми курсу за вибором «Етногеографія» для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Рихлик Т. І.) 5-9 Київський ОІПОПК Лист ІІТЗО від 18.03.2015 № 14.1/12-Г-99
Програма курсу за вибором для учнів 9 класу «Економічна і соціальна географія Київської області» авт. Олійник Я. Б., Совенко В. В., 9 Київський ОІПОПК Лист ІІТЗО від 26.06.2015 №14.1/12-Г-727
Програма факультативного курсу для учнів 8 (9) класу «Картографія» авт. Даценко Л. М., Совенко В. В., Притула І. В. 8 (9) Київський ОІПОПК Лист ІІТЗО від 26.06.2015 №14.1/12-Г-728
Програма факультативного курсу для учнів 8 класу «Основи топографічних знань» авт. Даценко Л. М., Совенко В. В., Олексенко Т. І. 8 Київський ОІПОПК Лист ІІТЗО від 26.06.2015 №14.1/12-Г-718
Програма курсу за вибором «Географія рідного краю» (уклад. Бойко В. М.) 5 Лист ІІТЗО від 30.07.2015 №14.1/12-Г-977
Навчальна програма «Основи геоінформаційних систем і технологій» (авт. Даценко Л. М., Остроух В. І.) 10 ДНВП «Картографія» Лист ІМЗО від 30.11.2015 № 2.1/12-Г-93
Навчальна програма курсу за вибором "Основи туризму" (авт Грецька Є.В.,Бовзенко Л. Г.) 8 Лист ІМЗО від 06.12.2016 № 2.1/12-Г-859
Навчальна програма курсу за вибором «Основи дослідницького пошуку» (авт. Поліхун Н. І.) 8-9 НАПН "Інститут обдарованої дитини" Лист ІМЗО від 06.12.2016 № 2.1/12-Г-857
Навчальна програма спецкурсу «Харківщинознавство» (авт.уклад. Грінченко О. І., Губіна С. Л.) 8-9 КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Лист ІМЗО від 05.08.2016 № 2.1/12-Г-649
Програма для профільного навчання у старшій школі «Загальна географія» (авт С. Г. Кобернік, Р, Р. Коваленко) 10-11 Лист ІМЗО від 05.08.2016 № 2.1/12-Г-647
Програма курсу за вибором "Основи роботи з топографічною картою" (Даценко Л. М., Остроух В. І., Совенко В. В.,Терещук Н. М.) 8 КВНЗ Київської обласної ради "Академія неперервної освіти" Лист ІМЗО від 15.08.2018 № 22.1/12-Г-780
Програма курсу за вибором "Основи лісівництва" (авт. Маринець В. З.) 8 Івано-Франківський ОІППО Лист ІМЗО від 14.08.2018 № 22.1/12-Г-747
Навчальна програма для курсу за вибором «Географія України» 10-11 класи
(авт. О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, В. О. Надтока, В. С. Яценко, Т. С. Мартинюк,
М. Г. Криловець)
10-11 Інститут педагогіки НАПН України Лист ІМЗО від 13.08.2018 № 22.1/12-Г-735
Програма курсу за вибором "Географія культури України" (авт. Грома В. Д., Яценко В. С.) 8-9 ВПФ ПП «Аксіома» Лист ІМЗО від 14.08.2018 № 22.1/12-Г-753
Основні підручники і навчальні посібники
Географія (підручник). Пестушко В. Ю., Уварова Г. Ш. 6 Генеза Наказ МОН від 07.02.2014 № 123
Географія (підручник). Бойко В.М., Міхелі С. В. 6 ТОВ «СИЦИЯ» Наказ МОН від 07.02.2014 № 123
Географія (підручник). Паламарчук Л. Б., Гільберг Т. Г. 6 Грамота Наказ МОН від 07.02.2014 № 123
Географія (підручник) Масляк П.О., Капіруліна С.Л. 7 ВПФ ПП «Аксіома» Наказ МОН від 20.07.2015 № 777
Географія (підручник) Топузов О.М., Надтока О.Ф., Назаренко Т.Г., Вішнікіна Л.П., Шуканова А.А., Самойленко В.М. 7 ДНВП «Картографія» Наказ МОН від 20.07.2015 № 777
Географія (підручник) Гілецький Й.Р., Чобан Р.Д., Сеньків М.І. 7 Навчальна книга - Богдан Наказ МОН від 20.07.2015 № 777
Географія (підручник) Чернов Б.О., Стадник О.Г., Миколів І.М. 7 ТОВ «Астон» Наказ МОН від 20.07.2015 № 777
Географія (підручник) Кобернік С.Г.. Коваленко Р.Р. 7 ТОВ «Видавництво «Грамота» Наказ МОН від 20.07.2015 № 777
Географія (підручник) Гільберг Т.Г., Паламарчук Л.Б. 7 ТОВ «Видавництво «Грамота» Наказ МОН від 20.07.2015 № 777
Географія (підручник) Бойко В.М., Міхелі С.В. 7 ТОВ «СИЦИЯ» Наказ МОН від 20.07.2015 № 777
Географія (підручник) Стадник О.Г., Довгань Г.Д. 7 Ранок Наказ МОН від 20.07.2015 № 777
Географія (підручник) Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. 7 ТОВ «Видавництво «Генеза» Наказ МОН від 20.07.2015 № 777
Географія (підручник) Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., Довгань А. І. 8 ТОВ «Видавництво «Генеза». Наказ МОН від 10.05.2016 № 491
Географія (підручник) Бойко В.М., Дітчук І.Л., Заставецька Л.Б. 8 ТзОВ «Абетка» Наказ МОН від 10.05.2016 № 491
Географія (підручник ) Кобернік С. Г.,Коваленко Р. Р. 8 ТзОВ «Літера ЛТД» Наказ МОН від 10.05.2016 № 491
Географія (підручник ) Довгань Г. Д., Стадник О. Г. 8 ТзОВ «Видавництво «Ранок» Наказ МОН від 10.05.2016 № 491
Географія (підручник ) Гільберг Т.Г., Паламарчук Л.Б., Совенко В.В. 8 ТзОВ «Видавництво «Грамота» Наказ МОН від 10.05.2016 № 491
Географія (підручник ) Масляк П.О., Капіруліна С.Л. 8 Видавничо-поліграфічна фірма «Аксіома» Наказ МОН від 10.05.2016 № 491
Географія (підручник ) Булава Л. М. 8 ТзОВ «Видавництво «Ранок» Наказ МОН від 10.05.2016 № 491
Географія (підручник ) Топузов О.М., Надтока,О.Ф., Покась Л.А. 8 ТОВ «Український освітянський видавничий центр «Оріон» Наказ МОН від 10.05.2016 № 491
Географія (підручник) Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., Довгань А. І. 9 ТОВ «Видавництво «Генеза». Наказ МОН від 20.03.2017 № 417
Географія (підручник) Масляк П.О., Капіруліна С.Л. 9 Видавничо-поліграфічна фірма «Аксіома» Наказ МОН від 20.03.2017 № 417
Географія (підручник) Бойко В.М., Дітчук І.Л., Заставецька Л.Б., Гринюк Т. А., Смаль І. В., Харенко І. М. 9 Редакція газети "Підручники і посібники" Наказ МОН від 20.03.2017 № 417
Географія (підручник) Кобернік С. Г.,Коваленко Р. Р. 9 ТОВ "Абетка" Наказ МОН від 20.03.2017 № 417
Географія (підручник) Стадник О.Г., Довгань Г.Д. 9 ТОВ «Видавництво «Ранок» Наказ МОН від 20.03.2017 № 417
Географія (підручник) Гільберг Т.Г., Савчук І. Г., Совенко В.В. 9 УВЦ "Оріон" Наказ МОН від 20.03.2017 № 417
Географія (підручник) Топузов О.М., Надтока,О.Ф. 9 УВЦ "Оріон" Наказ МОН від 20.03.2017 № 417
Географія (підручник) Гілецький Й. Р., Сливка Р. Р., Атаманюк Я.Д., Чобан Р. Д. 9 ТОВ «Видавництво «Ранок» Наказ МОН від 20.03.2017 № 417
Географія (підручник для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням географії) Масляк П.О., Капіруліна С.Л. 9 ТОВ «Видавництво «Ранок» Наказ МОН від 20.03.2017 № 417
«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., Довгань А. І. 10 ТОВ «Видавництво "Генеза» Наказ МОН від 31.05.2018 № 551
«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Безуглий В. В., Лисичарова Г. О. 10 ТОВ «Видавництво "Генеза» Наказ МОН від 31.05.2018 № 551
«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. 10 ТОВ «Абетка» Наказ МОН від 31.05.2018 № 551
«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Масляк П.О.,
Капіруліна С.Л.,
Бродовська С. Г.
10 ТОВ «Видавництво «Грамота» Наказ МОН від 31.05.2018 № 551
«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Бойко В. М., Брайчевський Ю. С., Яценко Б. П. 10 ТОВ «Видавничо-торгова фірма «Перун» Наказ МОН від 31.05.2018 № 551
«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Довгань Г.Д.,
Стадник О.Г.
10 ТОВ «Видавництво «Ранок» Наказ МОН від 31.05.2018 № 551
«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гільберг Т.Г., Савчук І. Г., Совенко В. В. 10 ТОВ «Український освітянський центр «Оріон» Наказ МОН від 31.05.2018 № 551
«Географія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Безуглий В. В., Лисичарова Г. О. 10 ТОВ «Видавництво "Генеза» Наказ МОН від 31.05.2018 № 551
«Географія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Довгань Г.Д., Стадник О.Г., Масляк П. О., Куртей С. Л., Бродовська О. Г. 10 ТОВ «Видавництво «Ранок» Наказ МОН від 31.05.2018 № 551
«Географія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти Безуглий В. В., Лисичарова Г. О. 11 ТОВ «Видавництво "Генеза» Наказ МОН від 12.04.2019 № 472
«Географія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., Довгань А. І. 11 ТОВ «Видавництво "Генеза» Наказ МОН від 12.04.2019 № 472
«Географія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти Довгань Г.Д.,
Стадник О.Г.
11 ТОВ «Видавництво «Ранок» Наказ МОН від 12.04.2019 № 472
«Географія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти» Гільберг Т.Г., Савчук І. Г., Совенко В. В. 11 ТОВ «Український освітянський центр «Оріон» Наказ МОН від 12.04.2019 № 472
«Географія (рівень стандарту)» підручник для 11класу закладів загальної середньої освіти Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. 11 ТОВ «Абетка» Наказ МОН від 12.04.2019 № 472
«Географія (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти Довгань Г.Д., Стадник О.Г., Масляк П. О., Куртей С. Л., Бродовська О. Г. 11 ТОВ «Видавництво «Грамота» Наказ МОН від 12.04.2019 № 472