Міфи та легенди: Берегиня, Неопалима купина, Як виникли Карпати, Чому в морі є перли та мушлі


1. Про язичницьких богів ідеться в легенді (міфі)

А - «Берегиня»

2. Установіть відповідність.

Силун - А - «Як виникли Карпати»,
Чорнобог - Г - «Берегиня»,
золота черепаха - Б - «Чому в морі є перли та мушлі»,
угорський король - В - «Неопалима купина».

3. Установіть відповідність.

1. «Берегиня» - Б - Бона пішла на ящерів з піднятими догори руками - і грізне військо відступило.
2. «Неопалима купина» - Г - Думали, думали - ніяк не зрозуміють, що саме захисники міста сказали їм цим зелом.
3. «Як виникли Карпати» - Д - Карпо ненавидів тих, хто панові дуже низько кланявся, до землі нагинався.
4. «Чому в морі є перли та мушлі» - А - Коли батько побачив, яке багатство має хлопець, то вже не спирався й призначив день весілля.

4. Поясніть, за якими ознаками твір «Берегиня» — міф, а «Як виникли Карпати» — легенда.

Твір «Берегиня» є міфом, оскільки це розповідь, що передає уявлення наших далеких предків про створення світу, його будову, про богів. Легенда «Як виникли Карпати» розповідає про незвичайну подію виникнення Карпат

5. Який момент у міфі «Берегиня» найбільш емоційно напружений? Чому ви так уважаєте?

У міфі «Берегиня» найбільш емоційно напружений момент: І тільки Берегиня в яскраво-білому вбранні з вишитими червоними «стрілами Перу на» та «соколами» змогла це зробити. Оскільки, ніхто не міг відігнати ящерів; а Берегиня одна не побоялась і змогла захистити.

6. Випишіть у робочий зошит імена героїв міфу «Берегиня» у дві колонки: у першу тих, хто належить до світу добра й світла, у другу — до світу зла та темряви.

  • Герої світу добра і світла — Сварог, Берегиня, Білобог, сварожичі;
  • Герої світу зла та темряви — стадо ящерів, Чорнобог

7. Який учинок угорського короля з легенди «Неопалима купина» свідчить про те, їдо він розважлива людина?

Про розважливість угорського короля свідчить намагання зрозуміти зміст послання дорогобужців, він зрозумів що захисники міста цим зелом дали зрозуміти що не можна зламати їх волю захищати своє місто і він прийняв правильне рішення про повернення додому.

8. Розгляньте ілюстрацію до легенди «Як виникли Карпати». Чи вдало, на вашу думку вона передає процес створення Карпат за легендою? Чому ви так уважаєте?

На мою думку, на малюнку автор дуже;вдало передає процес створення Карпат. Ми бачимо високу гору, маленькі дерева, і велета, зростом більшим від гори, від його ударів на землі виникли гори. І чим дужче бив Силун-велетень, тим вищі гори здіймалися навколо, назовні, землетрус нагадує нам про нього.

9. Чи можна репліку Карпа: «За мою роботу, пане, при йдеться платити» вважати зухвалістю? За що люди любили цього хлопця?

Репліку Карпа «За мою роботу, пане, прийдеться платити» не можна вважати зухвалістю. Kapno справедливо попросив сина городу за п'ять років важкої праці. Люди любили його за чесність, працьовитість, справедливість.

10. Який фрагмент із легенди «Чому в морі є перли і мушлі» фантастичний?

У легенді «Чому в морі є перли і мушлі» фантастичним є наступний момент: «Її сльози скапували в море й ставали перлинами, а крапельки крові перетворилися на мушлі.»

12. Якби вам довелося екранізувати одного з героїв легенди (міфу), то кого 5 ви зіграли? Чому? Свої думки викладіть 2-3 речення.

Якби мені довелося екранізувати одного з героїв легенди, то я зіграв Карпа Дніпровського. Оскільки він був чесним, працьовитим, справедливим.

Прочитайте народні перекази «Білгородський кисіль», «Прийом у запорожці», «Ой Морозе, Морозенку». Випишіть у робочий зошит незрозумілі слова.

Печеніги (татарські кочові племена), город (місто), віче (народні збори), бовтанка (рідкий розчин чого-небудь), луб'янець (посудина з кори дерева), медуша (комора для меду), заложники (полонені), сита (мед, розведений водою, або медовий відвар на воді), корчага (велика глиняна посудина з вузькою шийкою), Гетьманщина (напівофіційна назва території лівобережної України, якою управляв гетьман), курінь (будівля для ночовок, зимівлі, потім військово-адміністративна одиниця Запорізької Січі), чура або джура (зброєносець у козацької старшини, тут: козак), чернь (простий народ), шляхта(дрібне польське дворянство), Єзуїт(тут: підступна, лицемірна людина), Річ Посполита (східноєвропейська федеративна держава, існувала протягом 1569-1795 рр.), чвалом везти (повільно), стяг (прапор), мушкети та самопали (вид зброї).