Максим Рильський


1. Установіть відповідність.

1. «Дощ» - А - Золотий вечірній гість Впав бадьоро, свіжо, дзвінко
На закурені будинки.
2. «Осінь-маляр із палітрою пишною...» - Б - Фарби рожеві, злотисті, червоні, Срібно-блакитне повітря... Ніжні осінні пісні тиходзвонні!
3. «Люби природу не як символ..> - Г - Вона — це мати. Будь же сином, А не естетом...

2. Порівняння вжито в поетичному рядку

В - Люби природу не для себе, люби для неї.

3. Прикметник, який придумав Рильський, ужито як епітет у словосполученні

В - тиходзвонні пісні.

4. Які ознаки мас ліричний твір? Доведіть, що твір «Дощ» ліричний.

Ліричний твір — художній твір, у якому через образ ліричного героя висловлено авторські думки, емоції, почуття. Твір «Дощ» передає почуття радості від довгожданого дощу, що освіжить та оновить природу, у ньому багато епітетів, його хочеться заспівати.

5. Чому дощ важливий у природі?

Дощ — таке явище природи, яке нікого не залишає байдужим. Для одних він — надокучлива перешкода прогулянкам та іграм або якійсь роботі на вулиці, для інших - благодатна, довгоочікувана небесна волога, на котру чекає, кожна квіточка, травинка, деревце.
Дощ дуже важливий у природі, адже без нього все засохне та пропаде, не буде хліба. Своє захоплення цим явищем у вірші «Дощ» М. Рильський виражає багатьма прикметниками та прислівниками, що доповнюють створений образ, землю називає матір’ю, дощ та землю персоніфікує, оживляє їх.
Епітет — художнє означення.
Багато епітетів: благодатний, довгожданий дощ; дивним сяйвом; золотий, вечірній гість; впав бадьоро, свіжо, дзвінко; закурені будинки; зголоднілі передмістя; гарячі груди; буйним посівом зеленим, білі села.

6. Чим поезія «Осінь-маляр із палітрою пишною.» близька до образотворчого мистецтва?

Тому що поет використовує багато слів з образотворчого мистецтва: палітра, кольори, фарби. Дуже багато кольорів: срібно-блакитне, рожеві, злотисті, червоні

7. Підкресліть дієслова, що є персоніфікаціями, у вірші «Осінь-маляр із палітрою пишною.»

Осінь-маляр осипає красою, розсипа роси, тумани розливає, ліс одягає у шати, обливає кольорами, сміється до вітру, грає цілунками.

8. Як ви розумієте слова: "люби природу не для себе, люби для неї"?

Пейзажна лірика поета розвиває високі естетичні смаки, вчить людину бути спостережливою, серцем і розумом сприймати природу, тому слова «Люби природу не для себе, люби для неї», це заклик любити природу, для того щоб зберігати її первозданною, а не використовувати бездумно для себе.

9. Прокоментуйте останні два рядки вірша «Люби природу не як символ.»

І станеш ти не папіряним, — Живи поетом! це визначає що поет, який любить свій край, бережно відноситься до природи, спостерігає за її красою, зможе передати ці почуття іншим людям і пробудити в них такі ж почуття, після прочитання вірша.

10. З чого видно, що М. Рильський у своїх віршах захоплюється природою, її красою?

Поезії М. Рильського притаманна багатогранність образів, висока емоційність і художня витонченість. Пейзажна лірика поета розвиває високі естетичні смаки, вчить людину бути спостережливою, серцем і розумом сприймати природу. Він для опису природу використовує епітети: палітрою пишною; красою розкішною; роси сріблисті; шати барвисті; кольорами дивними; цілунками переливними; фарби рожеві, злотисті, червоні; срібно-блакитне повітря; ніжні осінні пісні тиходзвонні

11. Яких кольорів не вистачає в ілюстрації до вірша «Осінь-маляр із палітрою пишною»?

He вистачає рожевого та червоного кольорів.

12. Напишіть невеликий роздум на тему «Чому природу треба берегти?» (4-5 речень).

Люди здавна самі вирощують собі їжу, добувають воду з джерел. Але без природи цього, як і людини, не існувало б! He існувало б нічого. І чим брудніше природа, тим слабкіше вона стає, тим гірше жити на Землі людині. Якщо і далі забруднювати, та не берети нашу єдину, безцінну природу, то життя на Землі буде неможливе. Ось чому природу треба берегти.