Казка "Мудра дівчина"


1. Ситнішим над усе багатий брат уважав

Г - панських кабанів.

2. Слова «Ви лоша прив'яжіть, а матерів повипрягайте та й пустіть» належать

Б - Марусі

3. Маруся відволікла нацькованих на неї собак

Б - зайцем.

4. До якого виду казок належить «Мудра дівчина»: про звірів, побутових чи фантастичних? Чому ви так уважаєте?

До побутових казок, оскільки в ній показане життя бідного та багатого братів, хитрого та розумного пана, розумної та кмітливої дочки у повсякденному житті.

5. Які події в казці відбуваються тричі?

Перша загадка складається з трьох частин. У казці пан тричі дає дівчині складні завдання, Маруся просить три речі, щоб виткати полотно. Бідний брат тричі приходить до пана у двір.

6. Хто, на вашу думку, виявився мудрішим: пан чи Маруся? Підкріпіть свою думку прикладами з тексту казки.

Маруся виявилася мудрішою: «Ви лоша прив'яжіть, а матерів повипрягайте та й пустіть —, котра побіжить до лошати, то та й привела. Зараз так і зробили; Пустили їх — так одна й побігла до лошати, а друга стоїть. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробить, і відпустив її.»

7. У якому вчинку виявилася жорстокість пана?

Жорстокість пана виявилась коли він наказав своїм слугам: «— Прицькуйте її собаками! Ti при цькували її собаками».

8. Яке магічне число декілька разів використовується в казці «Мудра дівчина»?

Це число три : перша загадка складається із трьох частин, пан давав Марусі завдання.три рази, три рази приходив бідний брат до пана у двір.

9. Чи буває так у реальному житті, щоб дитина, як Маруся в казці, була мудрішою від пана та свого рідного батька? Чи таке можливо лише в казках? Чому?

У реальному житті дитина не може бути розумнішою за дорослих, адже вона не має стільки знань про навколишній світ, життєвого досвіду як дорослі та літні люди. У деяких речах в сучасному світі, діти розбираються краще дорослих, але в цілому вони тільки пізнають світ та набувають досвід.

10. Як ви розумієте зміст прислів'я «Тіло в злоті, а душа в болоті»? Якого героя казки можна схарактеризувати цим висловом?

Таким є самовпевнений та жорстокий пан. Прислів'я говорить нам що часто люди які мають зовнішні багатства, всередині, в душі дуже злі, жорстокі, жадібні.

11. Побудуйте за поданим зразком таблицю. Заповніть її.

  • Риси вдачі Марусі: кмітливість, розум, справедливість, доброта, працьовитість, сміливість.
  • Риси вдачі пана: жорстокість, самовпевненість, хитрість, розум, злість за правильні відповіді Марусі, невдоволеність успіхами інших.

12. Як відомо, народні казки прийшли до нас із сивої давнини. Як ви вважаєте, чи змінилися в наш час відгадки на загадки пана, адже сучасне суспільство дуже стрімко розвивається (мережа Інтернет, літаки та ракети, інформаційні технології тощо)? Висловите свої міркування.

Відгадки не змінилися, вони залишаються актуальними й сьогодні, єдине що можуть змінитися чи предмети, способи виконання загадок, але сенс відгадок остається незмінним.

Поділіть казку на частини за змістом і складіть за ними план.

  1. Суперечка братів.
  2. Похід до пана.
  3. Розсудливість пана.
  4. Розумна дівчина Маруся.
  5. Похід Марусі де пана.
  6. Мудрість Марусі.
  7. Помилка пана

2. Незрозумілі слова:

За холодну воду не братися (ледарювати), просце (применшено, пестливо про просо), переводити хліб (не давати ніякої користі), ударити по руках (домовитись), мавки (міфічні істоти, душі померлих дітей), ретяг (ланцюг), недогузок (покривало для коня).