Історичні пісні


Історичні пісні - це фольклорний жанр, який належить до ліро-епосу. У них розповідають про конкретні Історичні події чи реальні постаті. Історичні пісні мають мелодію, у них можна визначити розмір.

Ключові слова:

  • ліро-епос;
  • історична подія;
  • історична постать;
  • безіменний герой;
  • боротьба українського народу проти турецьких і татарських загарбників;
  • козацько-польські війни;
  • доба Хмельниччини (битва під Корсунем, Збаражем чи Берестечком);
  • гноблення України російським царатом після Переяславської угоди.

Найпопулярніші історичні пісні: «Чи не той то хміль...», «Ой Морозе, Морозенку», «Зажурилась Україна», «Ой усе лужком та все бережком», «За Сибіром сонце сходить», «Ой з-за гори чорна хмара», «Вилітали орли».

Цитата про історичні пісні:

 

Дійсність, охоплена історичною піснею, уключає сферу історичного життя народу, життя політичного, як внутрішнього, так і зовнішнього. Народ не тільки відтворює події, але й дає їм свою оцінку. В. Пропп

«Ой Морозе, Морозенку»

Утворі оспівана загибель молодого козака Морозенка з відомого роду Морозів.
Мати Морозиха, йдучи в місто, передчуває лихо:
Ой щось рано-ранесенько
став мак розпускаться,
Мабуть, син мій Морозенко в
неволю попався.

Утворі використано сталі епітети (художні означення): славний козаче, сивий коник, висока могила, крива вії стрічки. Є анафора (єдинопочаток) :
Ой Морозе-Морозенку, ти
славний козаче,
За тобою вся Вкраїна тяжко-
важко плаче!

Строфи дворядкові