Анатолій Качан. Море граєПоміркуй!

Які види пейзажів поєднано у цьому вірші? Підтвердь свої висновки цитатами з твору

У вірші поєднано морський та степовий пейзажі. Це видно з опису моря та хвиль у перших строфах і опису полів пшениці та степу в останніх строфах.

Зверни увагу, як у вірші «Море грає» А. Качан передає дивовижну красу природи. Перечитай першу строфу. Слова якої частини мови тут найчастіше використано? З якою метою?

У першій строфі для передачі краси моря автор використовує багато дієслів, які створюють динамічну картину - "грає", "доганяє", "наступає", "падають", "хапають".

Визнач у вірші «Море грає» метафори, за допомогою яких автор показує схожість, єдність степу і моря

Метафори, які показують єдність моря і степу:

  • "дві тополі... хочуть вітер упіймати в паруси свої зелені"
  • "з володінь перепелиці линуть-котяться до моря хвилі ярої пшениці"

Які способи римування використано у цій поезії?

У вірші використано суміжне та кільцеве римування
Літературознавчий клуб
Поміркуй!

Які особливості поезії А. Качана відображено у вірші «Море грає»?

Ось кілька особливостей поезії Анатолія Качана, які відображено у вірші "Море грає":

  1. Захоплення красою природи - у цьому випадку морського узбережжя та степових просторів. Яскраві пейзажні замальовки.
  2. Відчуття радості, захвату від споглядання рідної землі. Передача динаміки хвиль, птахів, трав.
  3. Гармонійне поєднання морського та степового пейзажів. Показ єдності людини й природи.
  4. Ліризм, мелодійність - створені звукописом, ритмікою, влучними епітетами та метафорами.
  5. Тематика, близька дитячому сприйняттю - море, канікули, мандри, пригоди.

Отже, у вірші відчувається захоплення природою рідного краю, радість від відкриття краси навколишнього світу - типово для творчої манери А. Качана.
Підсумуй!
Підготуйся до виразного читання вірша А. Качана «Море грає» уголос. Вибери правильну інтонацію для читання, постав наголоси.

Інтонація - радісна, захоплена, подекуди замилувана красою природи.

Який настрій передає поет?

Настрій вірша - захоплення красою природи, відчуття єднання людини і природи.

Сформулюй провідний мотив вірша «Море грає»

Провідний мотив - гармонія людини і природи, їх тісний взаємозв'язок.

Які образи змальовані у цьому творі?

Образи: море, хвилі, чайки, яхта, тополі, поля пшениці, степ. Вони створюють яскраві пейзажі.

Знайди у вірші порівняння, епітети й метафори. З якою метою використано кожен із цих засобів?

Використано:

  • порівняння "мов друзі" - показати єдність моря і степу;
  • епітети "білокрилі", "височенні" - підкреслити ознаки;
  • метафора "хвилі пшениці" - передати незвичайні образи.