Аналіз виховного заходу (форма)


АЛГОРИТМ ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА АНАЛІЗУ ПРОВЕДЕННЯ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ

1. Тема заходу. Її актуальність і вмотивованість. Відповідність віковим особливостям, запитам та інтересам даного дитячого угрупування. Участь школярів у виборі теми.

2. Форма проведення заходу. Доцільність саме цієї форми. Її відповідність психофізичним особливостям учнів. Врахування в обраній формі можливостей всіх чи більшості учнів.

3. Мета заходу. Її чіткість, конкретність, спрямованість на підвищення рівня розвитку вихованості учнів.

4. Підготовка заходу. Наявність і продуманість плану чи програми підготовки. Конкретність доручень учням, доведення до них кінцевої мети заходу, змісту організаторської діяльності в процесі підготовки. Місце даного заходу в загальній системі виховної роботи. Спрямовуюча роль класного керівника у ході підготовки заходу. Роль самоврядування під час підготовки й проведення заходу. Забезпечення злагодженої роботи колективу, формування стосунків співробітництва, взаємодопомоги, вимогливості.

5. Проведення заходу. Гуманність і демократичність взаємовідносин педагогів, активу з усіма учасниками заходу. Точність і організованість початку. Естетичне оформлення. Підготовка учнів до активного сприйняття нової інформації. Змістовність заходу, достовірність, науковість, емоційна насиченість фактичного матеріалу, зв’язок з життям, опора на життєвий досвід учнів. Дотримання регламенту, доцільність його використання. Учать представників громадськості, батьків у проведенні заходу, ефективність їхньої участі. Доцільність вибору методів і методичних прийомів. Оптимальність заходу (бесіда, ранок, лекція, година спілкування, конференція тощо). Роль педагога в проведенні заходу. Його педагогічна майстерність. Увага, зацікавленість, дисциплінованість учнів. Наявність елементів дискусії, проблемності, відвертої розмови у ході проведення заходу. Раціональне використання наочності, ТЗН. Спрямованість заходу на розвиток особистості, загальнолюдських рис, на підвищення загальнокультурного рівня розвитку. Взаємозв`язок з життям. Дотримання під час заходу санітарно - гігієнічних вимог, правил пожежної безпеки, ТБ. Запобігання перевтомі та врахування особливостей фізичного розвитку учнів. Зовнішній вигляд учнів. Дисципліна.

6. Загальні висновки. Рівень проведення. Досягнення мети, реалізація розвивальний, виховних, пізнавальних можливостей заходу. Ставлення учнів до заходу. Ступінь їх задоволення. Результат виховного заходу для розвитку учнів, формування у них: громадської позиції, власної гідності, морально-вольових якостей, уявлень, відповідальності за свої дії; естетичних почуттів та смаків; трудових навичок та шанобливого ставлення до людей праці; санітарно-гігієнічних, спортивних навичок тощо. Що вдалося краще, що гірше? Цікаві знахідки педагога.

7. Визначення оцінки якості заходу. Основні параметри аналізу: Оптимальний, високий рівень (5); Достатній, середній рівень (4); Критичний, задовільний рівень (3); Неприпустимий, незадовільний рівень (2).

8. Критерії аналізу.

 1. Актуальність теми.
 2. Форма проведення.
 3. Постановка мети.
 4. Врахування рівня вихованості.
 5. Місце заходу в системі.
 6. Роль кл. кер., змістовність
 7. Роль органів самоврядування.
 8. Організація діяльності учнів.
 9. Місце, оформлення, ТЗН.
 10. Своєчасність початку.
 11. Дозування часу.
 12. Участь батьків.
 13. Реалізація санітарно-гігієнічних вимог.
 14. Запобігання перевтомі.
 15. Зовнішній вигляд учнів.
 16. Дисципліна.
 17. Цілеспрямованість.
 18. Зв`язок із життям.
 19. Врахування запитань, які хвилюють учнів.
 20. Врахування індив. та вікових особливостей.
 21. Емоційна насиченість, доступність
 22. Вплив на розширення світогляду.
 23. Оптимальність вибору методі, форми.
 24. Пед. майстерність класного керівника.
 25. Обмін думками.
 26. Рівень самостійності учнів.
 27. Досягнення мети, підсумки
 28. Техніка безпеки, охорона праці.


Оцінка якості _______________[ 56-77 - неприпустимий, незадовільний рівень; 77-98 – критичний, задовільний рівень; 98-119 – достатній, середній рівень; 119-140 - оптимальний, високий рівень ]

Висновки і рекомендації _________

Адміністратор ___________________________ (підпис)

Самооцінка (самоаналіз) заходу педагогом

Ознайомлений: ___________ (підпис педагога)